Spring naar content

Meer korte consulten: deels gewenst, deels noodgreep

Huisartsen doen meer korte consulten en minder visites, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Dit sluit aan op eerder LHV-onderzoek onder huisartsen. De inzet van korte consulten per telefoon of e-mail heeft in de coronaperiode een versnelling gekregen. Deels uit nood geboren, deels omdat dit in de behoefte van zowel patiënten als huisartsen voorziet. De werkdruk in huisartsenpraktijken is echter onverminderd hoog. Vooral voor (sociale) visites hebben huisartsen te weinig tijd.

Huisartsen en hun medewerkers hebben zich zeer flexibel getoond en zijn in de coronapandemie anders gaan werken. Het contact met patiënten via e-consult is gebleven, en ook een groter aantal telefonische consulten.

Meer korte consulten hebben niet tot een vermindering van de werkdruk geleid Sterker nog: sinds corona is de zorg nog verder verstopt geraakt en is de werkdruk in de huisartsenpraktijk nog verder gestegen. Ook voor visites (vooral sociale) ontbreekt het de huisartsen aan tijd.

Wat huisartsen nodig hebben

Om de grote druk op de huisartsenzorg te verminderen en de basishuisartsenzorg voor alle patiënten te kunnen waarborgen, zijn ingrepen nodig. We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt, de wachtlijsten in andere sectoren moeten worden aangepakt, de druk van de ANW moet verminderen en er moet een oplossing komen voor het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting.

Dit is ook onze inzet voor het Integraal Zorg Akkoord.

Aantal visites lager

Na 2 jaar coronapandemie blijkt uit onderzoek van het Nivel dat huisartsen meer korte consulten doen. In het voorjaar van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. Wel lag het aantal korte consulten van minder dan 5 minuten, vaak telefonisch of per e-mail, zo’n 35 procent boven het niveau van 2019.

Het aantal visites dat huisartsen bij patiënten aan huis brachten was in het voorjaar van 2022 nog zo’n 10 tot 15 procent lager dan in 2019. Het aantal visites voor chronische aandoeningen lag zelfs nog lager, dit lag ten opzichte van 2019 zelfs 25 tot 30 procent lager.

In de media

Lees ook:

Lees meer over corona

Nieuws

Kent u de praktijk als geen ander, weet u wat er speelt bij onze leden en in de zorg, bent

De hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten raken veel Nederlanders in hun portemonnee. Dat geldt ook voor werknemers in de

Om te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon zijn in