Spring naar content

MOdernisering VEreniging: nieuwe statuten en afdelingen

Vrijdagavond 17 december heeft de LHV-ledenraad de nieuwe statuten en afdelingsindeling van de vereniging goedgekeurd. Daarmee wordt 2022 een overgangsjaar waarin de LHV vereniging afscheid neemt van de kringen en verder gaat met afdelingen met ambassadeurs, individueel stemrecht voor leden die dat willen en meer samenwerking in de regio en landelijk. Daarmee is de LHV een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.

Medewerkers in overleg

21 van de 23 kringen stemden vrijdagavond voor de nieuwe statuten. Er was een kring die zich onthield van stemmen en één stem tegen. Daarmee zijn de statuten met overgrote meerderheid aangenomen in de Ledenraad. Vervolgens stemde de ledenraad unaniem in met de voorlopige afdelingsindeling.

Met de nieuwe statuten staat het nieuwe verenigingshuis

De nieuwe statuten zijn het sluitstuk van een lang proces van ontwerpen en werkzaamheden vergelijkbaar met de bouw van een huis. Van de fundering tot de indeling en inrichting. Na een jaar werken aan veel zaken die je niet direct ziet, maar net als de fundering voor een huis wel belangrijk bij zijn, kunnen we in 2022 de stappen zetten die de leden gaan zien en ervaren. De vernieuwde LHV vereniging is een flexibel gebouw waarin nu 19 afdelingen starten, maar dat kunnen er 2022 ook nog minder worden. De LHV is met de nieuwe statuten voor stakeholders in de regio en landelijk een herkenbare en aanspreekbare partner die openstaat voor samenwerking.

Met deze stap is de LHV nog meer de vereniging van alle huisartsen. Elk lid is gelijkwaardig en heeft zeggenschap. Dat is belangrijk voor de uitdagingen van vandaag en in de toekomst. Alleen samen als huisartsen en met relevante stakeholders kunnen we verder komen op thema’s als de ANW, bekostiging, huisvesting, ICT, meer tijd voor de patiënt en huisartsentekorten.

Gaan we in 2022 direct inrichten?

We gaan zeker inrichten, maar er moet ook nog wel wat bouwwerk verricht worden. De kringen moeten immers worden afgebouwd en de afdelingen opgebouwd. Dat gaat per afdeling en Kring in een verschillend tempo. Pas als dat klaar is kunnen we meer met de inrichting bezig. Dat wil niet zeggen dat we er nu niet over kunnen nadenken hoe we onze vereniging warm, comfortabel en effectief kunnen maken. Daarnaast start er een werkgroep met de op 30 november jl. door de ledenraad aangenomen motie met betrekking tot het individuele stemrecht en de mogelijkheid voor mandantering. In de ledenvergadering van september 2022 komt dit onderwerp weer op de agenda.

Als huisartsen kunnen we trots zijn op deze nieuwe structuur. Het laat zien wie we zijn: Allemaal huisarts op een eigen plek in een eigen situatie, maar met hart voor de huisartsenzorg en elkaar. Met deze stap zijn we nog meer de flexibele club die we nodig hebben om samen resultaat voor de huisartsenzorg te behalen.

2022 is een overgangsjaar

Een jaar waarin we met elkaar gaan ervaren en leren hoe we de uitgangspunten gaan verwezenlijken. Dat doen we niet in een veilige proeftuin, maar in de praktijk. In de dynamische en op de tenen lopende huisartsenzorg. De ledenraad en het bestuur zijn van mening dat we binnen de LHV het vertrouwen, flexibiliteit en gevoel voor timing hebben om samen de stappen te zetten naar een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.

Uitgangspunten van MOVE

  • Gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle huisartsen
  • Herkenbaar betekenisvol en benaderbaar
  • Samenwerking met andere huisartsenorganisaties

Waar beginnen we mee

De nieuwe afdelingen zijn in de lead. Het verder door ontwikkelen van de afdelingen heeft prioriteit omdat dit de basis is van de LHV. Ambassadeurs zijn samen met een afdelingsteam de sleutel in samenwerking met de ’regionale organisaties (RHO)om regionaal het verschil te maken. Daar begint het gesprek met u als lid dat we ook op landelijk niveau voor u voeren met VWS en ZN. De LHV pakt actief de rol van de belangenbehartiger en werkt samen met uw RHO om de uitwerking te organiseren rond uw praktijk.

Met de versterkte verenigingsdemocratie heeft elke huisarts in de LHV een gelijke stem en straks ook bij steeds meer RHO’s. Dat gaat zorgen voor een andere manier van verenigen waarbij de meerwaarde van de LHV naast de bekende producten en diensten vooral ligt op het organiseren van het huisartsen geluid lokaal, regionaal en landelijk om zo de huisartsenzorg stevig op de kaart te houden.

Bekijk ook

LHV Ledenraad wil van MOVE naar MOVE-IT

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf donderdag 22 februari bij LHV-leden op de mat. Tilly Groot, huisarts in