Spring naar content

Nog geen nieuwe Cao Hidha

Met de LAD hebben wij gesproken over een nieuwe Cao Hidha vanaf 1 augustus 2022. Zowel de LHV als de LAD hebben de intentie uitgesproken te komen tot nieuwe cao-afspraken. In dit bericht leest u waarom wij nog niet tot een akkoord gekomen zijn.

Tijdens het tweede overleg op 10 mei 2022 is in open sfeer met elkaar gesproken en zijn de voorstellen van de LAD toegelicht. Op tal van inhoudelijke punten zijn partijen elkaar genaderd. Echter, op onderwerpen die om een investering vragen, zoals de loonparagraaf liggen cao-partijen uit elkaar.

De huidige cao voor ongeveer 1000 huisartsen in dienst bij een huisarts loopt eind juli af. Op dit moment beraden partijen zich over het vervolg.

De huidige Cao Hidha

De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen in dienst van een andere huisarts (hidha). Download de cao en lees hoe het bijvoorbeeld zit met vakantiedagen, salaris, verlof en pensioen.

Nieuws

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht lees je wat er

In september stemde de Landelijke Ledenvergadering in met de nieuwe Cao Hidha. Nu is de cao via onze website te

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen voor huisartsen met een dienstverband met 2,8 procent stijgen. Wat