Spring naar content

NZa-monitor over contractering huisartsenzorg

NZa-monitor over contractering huisartsenzorg

17 december 2020

Bent u tevreden over uw huisartsencontract? Biedt uw contract u meer tijd en mogelijkheden voor patiëntenzorg en praktijkvoering? Daarover zijn afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord. Of uw zorgverzekeraar deze afspraken is nagekomen, dat toetst de Nederlandse Zorgautoriteit via deze enquête. Uw mening is hierbij heel belangrijk.

Beleid en bekostiging afbeelding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt uw input om te weten te komen hoe de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn vertaald naar de contracten. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de besteding van de extra financiële ruimte, meer tijd voor de patiënt en zorg voor kwetsbare groepen.

Invullen van groot belang

De LHV roept gevestigde huisartsen op om de enquête vooral in te vullen. Via de NZa-enquête geeft u een rechtstreeks signaal aan het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. Meedoen kost ongeveer 20 minuten en u kunt de resultaten tussentijds opslaan.

Huisartsen en huisartsenorganisaties kunnen de enquête over de contractering in de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg invullen. Deelname is mogelijk tot woensdag 17 januari 2021.

Nieuws

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.

In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen