Spring naar content

Overheid vraagt hulp voor versnellen boostervaccinaties

De overheid geeft aan dat de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus in Nederland een snelle uitvoering van de boostervaccinaties nog noodzakelijker maakt. Daarom is de GGD gevraagd om nog meer prikken te gaan zetten op hun vaccinatielocaties. Om dat te kunnen doen, hebben de GGD’en meer hulp nodig van andere zorgverleners. Zo worden de ziekenhuizen en huisartsen gevraagd welke mogelijkheden zij zien om bij te springen.

Wat vindt de LHV?

De afgelopen dagen hebben we als LHV hierover gesproken met minister De Jonge, VWS, RIVM en GGD. We zien al veel mooie initiatieven in diverse regio’s door huisartsen in afstemming met de GGD en hebben ook veel huisartsen daarover gesproken de afgelopen weken. Daar hebben we als LHV veel waardering voor. Tegelijkertijd weten we dat er in verschillende praktijken en regio’s geen ruimte is om bij te springen, omdat het daar al moeilijk is om de reguliere huisartsenzorg in de lucht te houden.

Lees hier de brief van minister de Jonge van VWS aan de Tweede Kamer.

Daarom hebben we afgesproken om (wederom) een oproep te doen bij die huisartsen die kans zien om ondersteuning te bieden aan de GGD. Dat is dus op vrijwillige basis, we maken hier geen landelijke afspraken over.

Ook willen we dat huisartsen die kunnen helpen, daarin zoveel mogelijk worden ontzorgd. Zodat hun tijd efficiënt wordt benut en ze voldoende tijd blijven houden voor hun eigen patiëntenzorg. Dus willen we dat de GGD de ondersteunende taken (vaccinlevering en administratie) voor deze huisartsen zoveel mogelijk uit handen neemt.

Concrete vraag aan huisartsen

Aan huisartsen wordt gevraagd om te kijken of zij kunnen ondersteunen waar het gaat om vaccinatie van hun eigen patiënten. Door de boostervaccinaties op deze manier te organiseren kan er zoveel mogelijk snelheid worden gemaakt, zonder dat het vaccineren van zorgverleners ten koste gaat van het vaccineren van 60-plussers.

  • Het vaccineren van niet-mobiele thuiswonende patiënten: dit is in principe de verantwoordelijkheid van de GGD. Om te zorgen dat deze patiënten eerder dan januari aan de beurt kunnen komen, is er ook de mogelijkheid voor huisartsen om spuiten op te halen bij de GGD en zelf deze prikken te zetten. Voor huisartsen die dit doen geldt hetzelfde tarief als in de eerste vaccinatierondes, namelijk € 90,16. Check bij uw HIS-leverancier over hoe u de registratie van deze vaccinatie kunt uitvoeren.
  • Het vaccineren van bewoners van kleine instellingen en woonvormen zonder eigen medische dienst: ook dit is in principe de verantwoordelijkheid van de GGD of de instellingen. Zij kunnen hier hulp bij gebruiken. De vraag is of huisartsen kunnen ondersteunen bij het prikken van deze groep. We vragen de GGD om dan de registratie hiervan op zich te nemen.

Mocht u dit willen en kunnen doen, maakt u hierover dan afspraken met de regionale GGD-coördinator. Als u deze persoon niet kent, dan kunt u via support.lcc@rivm.nl de contactgegevens krijgen van de coördinator in uw regio. Meer informatie vindt u in de werkinstructie van het RIVM over vaccineren op vrijwillige basis.

Inzet van (recent) gepensioneerden

De GGD zoekt in sommige regio’s ook nog extra artsen om te helpen op hun grootschalige vaccinatielocaties. Huisartsen zijn in de dagpraktijk hard nodig. Dat maakt het moeilijk en niet gewenst dat zij langdurig op GGD-vaccinatielocaties aan de slag gaan.

We weten dat er veel (recent) gepensioneerde artsen zijn die wel kunnen bijdragen door medisch toezicht te houden op vaccinatielocaties. We willen als LHV graag gepensioneerde huisartsen werven om zich daarvoor in te zetten. (Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.)

Per GGD-regio verschilt de behoefte aan extra artsen voor medisch toezichtstaken. We hebben de GGD’en gevraagd duidelijk aan te geven waar extra inzet gevraagd wordt op hun locaties en hoe geïnteresseerde artsen zich dan kunnen melden bij die betreffende GGD. Elke GGD hanteert namelijk een eigen aannameprocedure. Zo kunnen we concreter vraag en aanbod aan elkaar verbinden. U kunt zich melden bij uw regionale GGD of aanmelden via deze link.

Nieuws over coronavaccinatie

Geen items gevonden