Spring naar content

Per 1 juli wettelijk recht op elektronische inzage: wat betekent dat voor u?

Per 1 juli wettelijk recht op elektronische inzage: wat betekent dat voor u?

25 juni 2020

Op 1 juli treedt een onderdeel van Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Dit onderdeel geeft patiënten het recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Hoe kunt u als huisarts aan dat verzoek voldoen? En wat is de relatie van deze wet tot het programma OPEN?

Beleid en bekostiging afbeelding

Vanaf 1 juli 2020 bent u als huisarts verplicht om kosteloos elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven aan patiënten die daar om vragen. Al decennia hebben patiënten recht op inzage in hun eigen dossier; het nieuwe is nu dat dit ook elektronisch mogelijk moet zijn.

Hoe geeft u elektronische inzage?

U kunt elektronische inzage geven door:

  1. Een digitaal afschrift te maken en deze aan de patiënt te geven.
  2. Online inzage aan te bieden, waardoor de patiënt de gegevens direct kan inzien.

1. Een digitaal afschrift

Met het project OPEN hebben we geregeld dat alle HIS-leveranciers de mogelijkheid hebben ingebouwd om vanuit het HIS een digitale uitdraai van elk patiëntendossier te maken. Dit gaat in de vorm van een pdf. Op deze manier kan elke huisartsenpraktijk aan de nieuwe wettelijke verplichting voldoen. Als een patiënt vraagt om elektronische inzage kunt u dus die pdf aan de patiënt verstrekken. Bijvoorbeeld door deze toe te sturen via beveiligde e-mail of te verstrekken via een veilig opslagmedium.

2. Online inzage

Een aanvullende vorm van elektronische inzage is door die inzage online mogelijk te maken. Dan hoeft de patiënt niet bij u aan te kloppen voor een digitaal afschrift, maar kan de patiënt zelf de actuele gegevens raadplegen op het moment dat hij/zij dat wil. Dat is een stuk praktischer voor de patiënt en voor de huisartsenpraktijk.

Met het OPEN-project zorgen we dat die online inzage mogelijk wordt bij elke huisartsenpraktijk die mee doet. Dit kan via het aanbieden van een patiëntenportaal, via een hybridesysteem (portaal met een PGO) of via een PGO. In dit bericht hebben we die vormen verder uitgelegd. U, als aan OPEN-deelnemende huisarts, kunt kiezen welke route uw voorkeur heeft. Wel is het zo dat de patiënt bepaalt welk PGO hij kiest.

Binnen OPEN werken we met een regionale structuur. U heeft zich aangesloten bij een regionale coalitie. Het kan zijn dat uw regionale coalitie een contract met een of meer HIS/portal-leveranciers heeft gesloten. Voor meer informatie over dit contract en de gemaakte afspraken, kunt u terecht bij uw regionale coalitie.

Meer weten over OPEN en over wat online inzage voor patiënten en huisartsen betekent? Bezoek dan https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/huisarts/.

Wat verandert er precies per 1 juli 2020?

De Wabvpz is al op 1 juli 2017 in werking getreden, met uitzondering van twee bepalingen. Die gaan pas per 1 juli 2020 in. Het gaat om de volgende twee bepalingen.

  • Patiënten krijgen het recht om, als ze dat willen, op elektronische wijze inzage in of een afschrift van zijn of haar dossier te krijgen. Voor inzage en/of afschrift mogen geen kosten worden gerekend (artikel 15d Wabvpz).

    De Wabvpz is een aanvulling op de WGBO en de privacywet AVG. De regels uit de WGBO en AVG gelden dus (ook) onverkort. Patiënten hadden op grond van de WGBO al recht op inzage en afschrift, maar daar is dus nu uitdrukkelijk elektronische inzage/afschrift aan toegevoegd. Hiervoor konden zorgverleners dus ook voldoen aan de wet door op papier een afschrift van het dossier te geven aan de patiënt.
  • Patiënten kunnen verzoeken om – bij de elektronische inzage of het afschrift – ook de zogenoemde ‘loggingsgegevens’ te krijgen (artikel 15e Wabvpz). Dat betekent dat de patiënt inzage krijgt in wie op welk moment bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd. De privacywet AVG maakte het al verplicht om die logging bij te houden.

Nieuws

Vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen adviseren we u dringend om zo snel mogelijk de ICT-systemen in uw huisartsenpraktijk te

Veel praktijken die in het kader van OPEN een DVZA-overeenkomst hebben afgesloten, zijn geconfronteerd met extra kosten die daaraan zijn

Neemt uw huisartsenpraktijk deel aan OPEN, dan heeft u nog enkele weken om de volgende stap te zetten, zodat online