Spring naar content

Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2023

De prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2023 zijn gepubliceerd op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zijn gelijk aan de prestaties voor het jaar 2022. Met uitzondering van een aanpassing in het declareren van de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per innamemoment)’.

Op dit moment is het nog zo dat u per geneesmiddel in de GDV een terhandstelling in rekening kunt brengen. Met ingang van 2023 mag u één tarief in rekening brengen voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen die onderdeel zijn van de GDV. Hoe hoog dat tarief is, zal door de zorgverzekeraars en contracteerpartijen uit onderhandeld moeten worden. De NZa heeft dus geen rol in de totstandkoming van de tarieven.

De NZa is overigens wel bezig om een monitoring op te zetten om te kijken welke mogelijke veranderingen deze aanpassing met zich meebrengt. Samen met andere partijen denken wij met de NZa mee bij het opzetten hiervan.

Lees meer

Alle informatie voor apotheekhoudende huisartsen vindt u in ons thema.

Nieuws

De NMVO, de organisatie die de uitvoering van FMD in Nederland faciliteert, heeft ons geïnformeerd dat bij ongeveer 35% van

Voor het goed laten draaien van een apotheekhoudende praktijk zijn kennis en vaardigheden vereist. Heeft u recent een apotheekhoudende praktijk

Graag brengen we een nieuwe website bij u onder de aandacht: bijsluiterplus.nl. Deze website met patiënten informatie over medicijnen kan