Spring naar content

Start met oplossing van DVZA-probleem

Veel praktijken die in het kader van OPEN een DVZA-overeenkomst hebben afgesloten, zijn geconfronteerd met extra kosten die daaraan zijn verbonden. LHV en InEen vinden dat er voor alle praktijken een vergoeding moet komen van deze kosten. We willen ook een structurele oplossing voor de huidige, onwenselijke DVZA-situatie. We hebben afspraken gemaakt met VWS, Zorgverzekeraars Nederland  en de Patiëntenfederatie Nederland om tot een oplossing te komen.

Omdat op dit moment de HIS-leverancier feitelijk bepaalt welk DVZA bij zijn HIS wordt  gebruikt, ontstaat er een onwenselijke situatie. Huisartsen hebben nu geen keuze om een andere DVZA te kiezen, behalve dan door over stappen op een ander HIS, wat geen realistische optie is.  

Wat doet de (huidige) DVZA?

Om te zorgen dat patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) toegang kunnen krijgen tot hun eigen dossier bij de huisarts, moet er een ‘stekker’ aan het HIS hangen zodat gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld tussen HIS en PGO. Die stekker heet de DVZA. DVZA wordt aangeboden door de HIS-leverancier of door een derde partij die hiervoor door de HIS-leverancier is ingeschakeld.

Structurele technische oplossing: andere eisen aan DVZA

Als LHV en InEen willen we daarom dat er een andere technische oplossing wordt gezocht. De andere partijen bij het Hoofdlijnenakkoord (VWS, Zorgverzekeraars Nederland  en de Patiëntenfederatie) zijn daarmee akkoord. We hebben nu de opdracht geformuleerd om de verschillende technische oplossingen in kaart te brengen voor een toekomstbestendige, multi-inzetbare DVZA.

Het doel is te komen tot een DVZA die gebruikt kan worden bij meerdere gegevensuitwisselingen, zoals dossieroverdracht tussen huisartsenpraktijken en gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners. Om te anticiperen op aankomende wet- en regelgeving op dit gebied en om diverse huidige technische problemen op te lossen. Uit die opties zullen we met de andere partijen een keuze maken en dan daarover afspraken maken met de HIS-leveranciers.

Compensatie extra en onverwachte DVZA-kosten

De extra kosten voor huisartsen voor een DVZA variëren van 0 euro (LSP+) tot ruim 400 euro per jaar. We vinden deze onverwachte en ongelijkmatig verdeelde kosten voor praktijken niet terecht en we hebben aangegeven dat er compensatie moet komen. Met instemming van de andere Hoofdlijnenakkoordpartijen gaat er nu in kaart worden gebracht welke kosten er precies bij wie voor welke periode in rekening zijn gebracht, wie heeft betaald en wie nog niet en hoe de kosten  gecompenseerd kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken naar nog komende DVZA-beheerskosten. Als we de feiten compleet hebben, kan er een passende compensatieregeling worden gemaakt.

Lees ook onze eerdere berichtgeving voor meer informatie over de DVZA-overeenkomst.

Nieuws over online inzage

Elke praktijk heeft er wel eens mee te maken: een huisarts of een van de andere medewerkers valt door ziekte

Benieuwd hoe je met jouw praktijk informatiebeveiliging kan inrichten? Je leest er alles over in het nieuwe webdossier Informatiebeveiliging van

We hebben er lang voor gepleit en nu hebben we eindelijk een financiële regeling kunnen treffen voor de DVZA-kosten. Veel