Spring naar content

Toekomstvisie apotheekhoudende huisarts

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over hoe de toekomst van de apotheekhoudende huisarts er over tien jaar uit zal zien.

Daarbij is een aantal hoofdpunten naar voren gekomen, zoals:  

  • het behouden van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk als centraal punt, waarbij het persoonlijk contact met de patiënt voorop staat.
  • dat de distributie van medicatie aan het veranderen is en de apotheekhoudende huisarts hierop kan anticiperen.
  • dat de apotheekhoudend huisarts dossierhouder blijft van het (patiënten- en medicatie)dossier en de medicatieregie blijft voeren.

Tenslotte moeten alle stakeholders ervan doordrongen raken dat de apotheekhoudende huisarts een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid op het platteland. In een vervolgsessie zullen wij de punten vertalen naar acties richting onze stakeholders. We houden u op de hoogte.

Lees meer

Alles over de apotheekhoudende huisartsenpraktijk vindt u in ons thema.

Nieuws

Op 17 mei jl. heeft er een eerste sessie plaatsgevonden waarin de leden van de apotheekhoudende commissie hebben gebrainstormd over

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben wij speciaal voor u als lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV

Op maandag 4 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee