Spring naar content

Tweede Kamer steunt unaniem motie: VWS en ZN los problemen huisartszorg op!

In een motie roept onze voltallige volksvertegenwoordiging de regering op om, samen met de zorgverzekeraars, de problemen in de huisartsenzorg binnen één jaar op te lossen. Onze oproep aan minister Kuipers van VWS: regel het dit jaar nog via concrete afspraken in het IZA en/of een sectoraal akkoord!

Fotograaf: John Dijkgraaf

In aanloop naar de actie op het Malieveld organiseerde de LHV verschillende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden aan huisartsenpraktijken en -posten. Daar zagen en hoorden we veel begrip voor de huisartsen tijdens mooie gesprekken (bekijk de video’s in het liveblog op www.huisartseninactie.nl ).

Samen met de overweldigende roep op het Malieveld van duizenden huisartsen en hun teams zorgde dit voor een motie van DENK, VVD, PVV, D66, CDA en Fractie den Haan die VWS oproept om de problemen in de huisartsenzorg samen met de zorgverzekeraars voortvarend op te lossen. De Tweede Kamer nam de motie vervolgens unaniem aan.

Nu de oplossingen

De steun van de Tweede Kamer laat zien dat ook daar onze gezamenlijke boodschap, dat het zo niet langer kan en waar dat aan ligt duidelijk is overgekomen. Als huisartsen komen we niet alleen met problemen. We dragen ook de oplossingen aan: meer tijd voor de patiënt, minder drukte in de ANW, oplossen van wachtlijsten en vertrouwen in de zorgverlener = minder regels.

We zien in het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA) weliswaar geld voor oplossingen, maar tot nog toe zijn dat niet de oplossingen waarvoor de professionals kiezen en die het hardst nodig zijn. Beleidsmakers lijken de huisartsenzorg te zien als goedkoop alternatief voor andere zorgsectoren door problemen te verschuiven in plaats van deze op te lossen.

We moeten nu veranderen voor een toekomstbestendige (huisartsen)zorg. De plannen voor onder andere Meer tijd voor de patiënt en andere inrichting van de ANW  liggen uitgewerkt klaar.

Vinger aan de pols

Namens de huisartsen hebben we de Tweede Kamer en in het bijzonder de indieners van de motie bedankt voor hun steun. We vertrouwen erop dat zij vinger aan de pols houden bij minister Kuipers bij de uitvoering van de motie.

Bekijk ook onze factsheet met de vuist op tafel.

En lees ons nieuwsbericht: Gesprek met Kuipers neemt onze zorgen absoluut niet weg.

Lees meer

Alles over het Integraal Zorgakkoord vindt u in ons thema.

Nieuws

Geen items gevonden