Spring naar content

Update Formulariumgericht Voorschrijven (FGV)

Formulariumgericht Voorschrijven is en blijft een belangrijk onderwerp van gesprek. Veel huisartsen laten de LHV weten dat het middel het doel voorbij streeft en in de praktijk onvoldoende aansluit op de werkwijze/keuzes. Tijd om FGV onder de loep te nemen en te kijken of het moet blijven en anders hoe het beter aan kan sluiten bij de doelen en verwachtingen.

Wat willen we dat Formulariumgericht Voorschrijven voor ons als beroepsgroep zou doen? In het kort: de doelmatigheid en kwaliteit van het voorschrijven door de huisarts te bevorderen met als basis de getallen uit het HIS van de huisarts, en niet de declaratiegegevens van de apotheker, zoals doelmatig voorschrijven voorheen gemeten werd. Met FGV I, II & III hebben we daar stappen in gezet, maar de drie indicatoren kennen ook nadelen:

  • FGV I: voorschrijven via een formularium
    FGV I leverde geen verbetering op omdat huisartsen dat al deden of snel integreerden in hun werkwijze. De percentages lagen daardoor zeer dicht bij elkaar met als gevolg dat kleine verschillen in deze hoge percentages leiden tot grote verschillen in beloning. Dat voelde bij huisartsen en verzekeraars niet goed. Daarom werd besloten samen met de verzekeraars te kijken naar nieuwe indicatoren die huisarts uitdagen zich te verbeteren en onderscheiden.
  • FGV II:  klopt het voorgeschreven medicament bij de gecodeerde ICPC
    Om goed te scoren op FGV II moet de huisarts vaak gebruik maken van het EVS en moet de ICPC soms aangepast worden aan het medicijn; dat is niet de bedoeling en in de ogen van de LHV ongewenst.
  • FGV III: schrijft de huisarts voor volgens het lokale longformularium
    Een probleem hiermee is dat bij sommige verzekeraars het middel van keuze niet valt onder het preferentiebeleid van de verzekeraar.

FGV IV of een alternatief?

Huisartsen blijken goed voor te schrijven waardoor indicatoren specifiek moeten zijn, wat dan weer te veel een dwangbuis dreigt te worden. Het idee is en blijft sympathiek, maar voegt nu onvoldoende toe zeker in verhouding met de nadelen die huisartsen ondervinden in de praktijk. Net als veel leden de LHV hebben laten weten heeft de LHV twijfels over het doorgaan met FGV. Binnenkort worden deze twijfels besproken met de verzekeraars.

Bekijk het thema formulariumgericht voorschrijven.

Nieuws over formulariumgericht voorschrijven

Formulariumgericht Voorschrijven is en blijft een belangrijk onderwerp van gesprek. Veel huisartsen laten de LHV weten dat het middel het

De Tweede Kamer debatteert op woensdagavond 16 juni met minister Van Ark (Medische Zorg) over het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister