Spring naar content

Vakantieuren meenemen naar volgend jaar? Dit zijn de regels

Aan het einde van het jaar krijgt u misschien vaker vragen van medewerkers over vakantieuren. Hebben uw medewerkers nog vakantieuren over dit jaar? Dan mogen zij die meenemen naar volgend jaar. In dit bericht leest u waar u rekening mee moet houden.  

Cao Huisartsenzorg

Voor het personeel dat valt onder de Cao Huisartsenzorg geldt dat de wettelijke vakantieuren vervallen 6 maanden na het jaar waarin de vakantieuren zijn opgebouwd. De overgebleven uren van 2021 moeten dus voor 1 juli 2022 opgemaakt worden.

In de Cao Huisartsenzorg staat dat werknemers 38 extra vakantieuren krijgen. Deze bovenwettelijke uren vervallen 5 jaar na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat werknemers bovenwettelijke vakantieuren krijgen op basis van leeftijd.

Cao Hidha

Voor de huisartsen in dienst van een huisarts (hidha’s) is vastgelegd dat alle vakantieuren (wettelijke en bovenwettelijke) pas na 5 jaar vervallen. Het aantal bovenwettelijke vakantieuren is in de Cao Hidha vastgesteld op 64 uren.

Let op

Het is belangrijk dat u als werkgever uw medewerker op tijd en nauwkeurig informeert over zijn/haar (wettelijke) vakantieuren. Zo kan de medewerker op tijd gebruik maken van de uren, zonder dat deze vervallen. Het advies is om dat aan het begin van elk (kalender)jaar te doen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het bewaren van vakantieuren? In de Cao-app vindt u in de FAQ veel antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.

Ook interessant

Nieuws

Op 1 augustus a.s. gaat de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Om werkgevers in de huisartsenzorg te helpen

Vanaf 1 augustus is de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Het doel van deze wet is het

Op woensdag 6 juli is er een commissiedebat van de vaste Tweede Kamercommissie VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.