Spring naar content

Veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming

Veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming

21 april 2020

Wat zijn de spelregels die gelden bij een waarneemovereenkomst? Hoe zit het bijvoorbeeld met de wettelijke regels rondom het opzeggen van zo’n overeenkomst van waarneming? Dit en meer veelgestelde vragen leest u in dit bericht.

Beleid en bekostiging afbeelding

Veel huisartsen benaderden ons in de afgelopen weken met vragen over overeenkomsten van waarneming. De aanleiding was in alle gevallen de veranderde situatie in de huisartspraktijk vanwege de coronacrisis en de vragen die dit oproept over bemensing, inkomsten en samenwerking. Wij hebben algemeen advies kunnen geven over de geldende wettelijke bepalingen, en specifiek advies waar dat mogelijk was per situatie.

In alle gevallen hebben wij huisartsen geadviseerd om terughoudend te zijn in het opzeggen van overeenkomsten, in het belang van de continuïteit van zorg in de komende periode. Omdat wij signalen blijven krijgen dat het gesprek tussen huisartsen hierover stroef verloopt, geeft een gespecialiseerde advocaat op ons verzoek een gedetailleerde inschatting van de juridische posities. 

Wettelijke regels

In dit overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (exclusief voor leden van de LHV) worden de spelregels die gelden bij een overeenkomst van opdracht nader toegelicht. O.a. de wettelijke regels voor het opzeggen van zo’n overeenkomst van waarneming, voor de praktijkhoudend huisarts en voor de waarnemend huisarts. En over de verschillende vormen van overeenkomsten van opdracht, waarvoor verschillende regels gelden.

Samen deze crisis het hoofd bieden

Wij hechten aan heldere antwoorden op uw vragen, en mogelijke hulp om het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te voeren. We horen van veel huisartsen terug dat ze blij zijn met de afspraken die de LHV en InEen met de zorgverzekeraars hebben kunnen maken over financiële steun voor huisartsenpraktijken en -posten.

Deze regeling loopt via de declaraties van de praktijken (want daar hebben de zorgverzekeraars een financiële relatie mee), maar is nadrukkelijk bedoeld voor de continuïteit van de gehele huisartsenzorg en is dus ook bedoeld om te zorgen dat waarneemovereenkomsten en detacheringen overeind kunnen blijven. We hebben iedereen hard nodig; we moeten samen deze crisis het hoofd bieden.

Mocht u nog vragen hebben over het juridisch kader, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de LHV via jz@lhv.nl of (085) 04 80 076.  

Contractgenerator en opzegtermijn

Velen van u maken gebruik van de handige LHV-contractengenerator. De overeenkomsten voor duurwaarneming die u hier aantreft, kenden al een uitzondering op het wettelijk regime; deze hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een opzegtermijn of niet. Nu is deze keuzemogelijkheid (een uitzondering op de wettelijke regel) er ook voor korte, incidentele waarnemingen.

Overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming
Blog Ella Kalsbeek: ‘We doen het samen!’

Nieuws

Vorige week presenteerde minister Kuipers de langetermijnaanpak Covid-19 van het kabinet. Wat er in die plannen staat, baart ons zorgen.

Binnen de huisartsenzorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Door deze medewerkers

Op vrijdag 10 juni is een rapport uitgebracht over wat er in de zorg nodig is om een mogelijke opleving