Spring naar content

Versnelling boostercampagne: hoe capaciteit GGD vergroten?

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit bij de GGD’en te vergroten. We benaderen gepensioneerde huisartsen of zij inzetbaar zijn. Op een aantal plekken in het land zien we regionale initiatieven ontstaan waar huisartsen (mogelijk) bij gaan springen in de boostervaccinatie. Dat is geweldig. Wij vinden dat daar vooral niet landelijk op gestuurd moet worden. Immers: alleen in de regio’s kan door de regionale crisisorganisatie goed beoordeeld worden wat in de betreffende regio haalbaar is. En bovenal moeten huisartsen individueel de afweging kunnen maken of zij in deze ronde de ruimte zien om mee te helpen. De (acute) huisartsenzorg moet immers te allen tijde door blijven draaien.

Nog deze week kwamen we naar buiten met recente cijfers over de uitval door ziekte en quarantaine in de huisartsenpraktijken. Maar liefst 76 procent van de praktijken kampt met uitval van gemiddeld 20 procent van de huisartsen en praktijkmedewerkers. De druk is enorm hoog en in sommige praktijken en sommige regio’s lukt het maar net om de huisartsenzorg draaiende te houden. Deze druk is alleen maar hoger geworden en daarom hebben huisartsen alleen nog een rol in de COVID-vaccinaties bij het selecteren van een specifieke doelgroep die alleen via de huisarts en zijn HIS te traceren is.’

Aanmelden

GGD GHOR geeft aan de hulp van (gepensioneerde) huisartsen bijzonder te waarderen. Mocht u zich al willen aanmelden, dan kan dat eventueel nu al bij uw regionale GGD. Volgende week komt GGD GHOR met meer informatie over waar en hoe u zich centraal kunt aanmelden.

Rol huisartsen

De rol van huisartsen in de boostervaccinatie is het selecteren van een aantal specifieke patiëntengroepen. Het prikken gebeurt door de GGD’en.

Versnelling

GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en zeggen alles te doen wat ze kunnen om de lopende boostercampagne verder te versnellen, ook op dringend verzoek van het ministerie van VWS. De bedoeling is immers dat het grootste deel van de 60-plussers nog dit jaar de boosterprik krijgt.

Lees meer

Lees alles over COVID-vaccinaties in ons thema.

Nieuws over corona

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens