Spring naar content

Volgende stap in wettelijk mogelijk maken abortuspil door huisarts

Huisartsen denken verschillend over medicamenteuze zwangerschapsafbreking door huisartsen. Begin februari 2022 werd de initiatiefwet over de abortuspil besproken in de Tweede Kamer. In dit bericht lees je wat de initiatiefwet inhoudt, wat wij ervan vinden en wat wij hebben ingebracht bij de initiatiefnemers.

Vervolg Kamerdebat over wettelijk mogelijk maken abortuspil door huisarts

Op donderdag 10 maart wordt het Kamerdebat over de initiatiefwet medicamenteuze zwangerschapsafbreking vervolgd. Minister Kuipers van Volksgezondheid en initiatiefnemers GroenLinks, VVD, D66, PvdA reageren dan op de eerder gestelde vragen door de Tweede Kamer. Na beantwoording van de Kamervragen, volgt op dinsdag 15 maart de stemming door de Tweede Kamer. NHG en LHV zullen je daarover berichten.

Deze week was het eerste deel van het debat over de initiatiefwet van Groen Links, PvdA, VVD en D66 die medicamenteuze zwangerschapsafbreking door huisartsen wettelijk mogelijk zou maken. Omdat huisartsen hier verschillend over denken hebben wij samen met het NHG bij deze politieke partijen ingebracht dat huisartsen steeds de keuze moeten hebben om de abortuspil te verstrekken en dit maakt ook onderdeel uit van de initiatiefwet.

Vanaf de allereerste conceptfase van de initiatiefwet heeft de LHV samen met het NHG meegedacht met de initiatiefnemers van deze wet. Het is immers belangrijk dat de condities waaronder huisartsen dit kunnen gaan doen goed geregeld zijn, mocht deze wet worden aangenomen.

Wat is het voorstel?

Met de betreffende medicatie mag een zwangerschap tot negen weken worden afgebroken. Nu mogen alleen abortusklinieken en ziekenhuizen de abortuspil voorschrijven. Initiatiefnemers Groen Links, PvdA, VVD en D66 willen daar verandering in brengen en ook huisartsen die bevoegdheid geven, via deze initiatiefwet. Veel vrouwen die ongewenst zwanger zijn, wenden zich voor hulp tot hun huisarts. Die verwijst hen nu door naar een abortuskliniek. Door ook huisartsen de bevoegdheid te geven om de abortuspil voor te schrijven, willen de partijen vrouwen de mogelijkheid geven bij een vertrouwde hulpverlener en niet te ver weg hun zwangerschap te laten afbreken.

Wat vinden LHV en NHG ervan?

De LHV en het NHG kunnen zich vinden in het voorstel om de medicamenteuze zwangerschapsafbreking voor huisartsen wettelijk mogelijk te maken. Huisartsen zijn in staat de abortuspil veilig en effectief te verstrekken mits zij daartoe bekwaam zijn, zo heeft het NHG al in 2016 geoordeeld. Als de initiatiefwet wordt aangenomen, vinden de huisartsenorganisaties dat het verstrekken van de abortuspil niet onder het basisaanbod van huisartsen moet vallen, maar onder het zogeheten extra aanbod. Dat wil zeggen: het is aan de huisarts of hij de abortuspil wel of niet aanbiedt, op grond van medisch-inhoudelijke (bekwaamheid), ethische of praktische bezwaren.

En nu?

Er volgt binnenkort nog een tweede deel van het debat over de initiatiefwet en vervolgens stemt de Tweede Kamer over de wet. Daarna moet de wet nog behandeld worden in de Eerste Kamer.

Lees ook ons eerdere bericht van 14 februari 2019: Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase.

Nieuws

Hierbij delen we graag het concept-Jaarplan 2024 van de LHV-afdeling Midden-Nederland met jullie. Als ambassadeursteam blikken we terug op een

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief

Masterclass ‘Ontspannen Grenzen Stellen’ We hebben het vaak over het (over)volle bord van de huisarts. Naast het brede takenpakket, komen