Spring naar content

Voorbereiding uitvraag KIF (3 april t/m 15 mei 2023)

Op maandag 3 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee je via een web enquête de jaarlijkse Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) kunt aanleveren. Hoofdvergunninghouders hebben via hetzelfde e-mailadres reeds een persoonlijk bericht van de Apotheekhoudende Afdeling LHV ontvangen met informatie rondom de uitvraag van KIF. 

Nieuwe indicatoren

Dit jaar worden er 11 geheel nieuwe indicatoren uitgevraagd, waarvan sommige veel subvragen bevatten. De meeste vragen zijn gemakkelijk in te vullen en gaan bijvoorbeeld over de organisatie van baxtermedicatie, medicatiebewaking of diabeteszorg. Deze indicatoren brengen in beeld hoe binnen de apotheekhoudende praktijk wordt samengewerkt. En daarnaast de samenwerking met ketenpartners. Voor de praktijk is deze samenwerking logisch, maar voor anderen is dit niet altijd zichtbaar.

Bij 3 vragen zijn gegevens uit het HIS/AIS nodig. Zoals gebruikelijk zijn softwarehuizen hierover ingelicht, zodat het uitspoelen van data makkelijk kan verlopen. Nieuw is dat praktijken die zijn aansloten bij Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) via de rapportage Kwaliteitsindicatoren Farmacie over 2022 de gewenste data kunnen bemachtigen voor 2 van deze vragen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met SFK via 070-3737444 of via info@sfk.nl.

Indicatorengids

Op de website van de Apotheekhoudende Afdeling vind je de indicatorengids, waarin de indicatoren in detail zijn beschreven en toegelicht. 

Kosteloze deelname leden Apotheekhoudende Afdeling LHV 

Leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV nemen kosteloos deel aan de uitvraag van KIF. De deelname is inbegrepen bij het lidmaatschap. 

Niet-leden betalen € 325,71- exclusief BTW (€ 394,10 inclusief BTW) voor deelname aan de webenquête. Op deze manier betalen alle apotheekhoudenden in Nederland gezamenlijk voor de inzet en diensten van de Apotheekhoudende Afdeling LHV en onderzoeksbureau DESAN.

Vragen over KIF?

Twijfel niet, maar bel of mail met de apotheekhoudende afdeling, via (085) 04 80 000 of apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl. Wij helpen je graag verder! 

Nieuws

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!

Uitvraag KIF gestart

De uitvraag van KIF is gestart en loopt door tot en met maandag 15 mei. Het invullen van de enquête

Op maandag 3 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee