Spring naar content

Wat verandert er per 1 januari 2021 in de bekostiging van huisartsenzorg?

Wat verandert er per 1 januari 2021 in de bekostiging van huisartsenzorg?

16 juli 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2021 gepubliceerd. Let op! Er is een nieuwe aangepaste versie verschenen (TB/REG-21627-02). In dit bericht vindt u de link naar de laatste versie en leest u de belangrijkste wijzigingen.

Beleid en bekostiging afbeelding

In de tariefbeschikking staan de NZa-maximumtarieven voor 2021. Er is een nieuwe aangepast versie verschenen, nadat de LHV constateerde dat niet alles consequent was doorgevoerd. Het is belangrijk te controleren dat u en uw HIS-leverancier deze laatste versie gebruiken met de correcte tarieven. Verder spreekt de LHV regelmatig met de NZa over de bekostiging van de huisartsenzorg. Dat heeft ook dit jaar weer geresulteerd in enkele wijzigingen.

NZa-tarieven voor 2021

Het inschrijftarief tot 65 jaar stijgt van € 16,54 naar € 17,14. Het consulttarief vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten stijgt van € 10,15 naar € 10,51. Een tabel met alle door de NZa vastgestelde tarieven vindt u hier.

Overzicht wijzigingen per 1 januari 2021

Voor 2021 zijn enkele wijzigingen in de bekostiging doorgevoerd:

  • Gewijzigd tarief: Informatieverstrekking;
  • Nieuw tarief: Vaccinatie op eigen verzoek;
  • Nieuwe tarieven: Consulttarieven voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten;
  • Nieuw tarief: SCEN op de Waddeneilanden;
  • Aangepast: tekstuele wijzigingen in enkele voorwaarden.

De wijzigingen worden hieronder kort toegelicht. In de LHV-Declareerwijzer 2021 beschrijven we deze wijzigingen natuurlijk uitgebreider.

Gewijzigd tarief: Informatieverstrekking

De tarieven voor informatieverstrekking worden per 1 januari 2021 vervangen door een tarief per 5 minuten van € 15,46. Deze systematiek is hetzelfde als voor de keuringen. Ook de hoogte van het tarief is hetzelfde.

Nu (2020) zijn er nog twee tarieven: voor telefonische informatieverstrekking (€ 20,90) en voor schriftelijke informatieverstrekking (€ 41,80). Deze vervallen per 1 januari 2021.

Nieuw tarief: Vaccinatie op eigen verzoek

Voor vaccinaties op verzoek van de patiënt, komt een nieuw tarief van eveneens € 15,46 per 5 minuten.

Dit tarief geldt bijvoorbeeld voor meningokokkenvaccinaties op eigen verzoek en voor pneumokokkenvaccinaties op eigen verzoek. De patiënt dient deze zelf te betalen. Voor dergelijke verzoeken geldt vanaf 1 januari 2021 dus niet langer het NZa-vaccinatietarief (2020: € 5,07; 2021: € 5,26). Dit NZa-vaccinatietarief blijft wel bestaan voor vaccinaties die:

  • op advies van de huisarts worden gegeven
  • onder de basisverzekering vallen
  • bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd (bv. een tetanusvaccinatie na een verwonding).

Let op: voor de griepvaccinatie op eigen verzoek en voor reizigersvaccinaties blijven vrije tarieven bestaan!

Nieuwe tarieven: Consulttarieven voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse patiënten

Voor huisartsenzorg aan patiënten die tijdelijk in Nederland verblijven en geen Nederlandse zorgverzekering hebben (zoals buitenlandse toeristen en een deel van de expats) komen aparte consulttarieven. Deze consulttarieven zijn wat hoger dan de gewone passantentarieven. U mag deze tarieven gebruiken als u bij deze patiënten geen inschrijftarief in rekening brengt.

Nieuw tarief: SCEN op de Waddeneilanden

SCEN-consultaties op de Waddeneilanden kosten extra reis- en verblijftijd. Daarom komt er per 1 januari 2021 een apart tarief voor SCEN-consultaties op de Waddeneilanden. Dit tarief wordt € 1.100,37. Het reguliere SCEN-tarief blijft bestaan en bedraagt per 1 januari 2021 € 550,19.

Aangepast: tekstuele wijzigingen in enkele voorwaarden

De NZa heeft een aantal voorwaarden in de tariefbeschikking aangepast, met name vanwege nieuwe of gewijzigde richtlijnen (zoals de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ en de richtlijn voor sterilisatie van de man). Ook deze wijzigingen nemen we op in de LHV-Declareerwijzer 2021 die eind dit jaar verschijnt.

Nog niet gerealiseerd

We zijn nog met de NZa en het CIZ in overleg over de tarieven voor intensieve zorg. Door de coronacrisis zijn deze overleggen vertraagd. Verder zijn we nog met de NZa in overleg over een tarief voor extra lange consulten en over het tarief voor euthanasie. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen via de website van de LHV.

Nieuws

Geen items gevonden