Spring naar content

Wat verandert er per 1 januari 2022 in de bekostiging van huisartsenzorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor 2022 gepubliceerd. In dit bericht vindt u de link naar de laatste versie en leest u de belangrijkste wijzigingen.

De LHV spreekt regelmatig met de NZa over de bekostiging van de huisartsenzorg. Dat heeft ook dit jaar weer geresulteerd in aangepaste tarieven en een wijziging. In de tariefbeschikking staan de NZa-maximumtarieven voor 2022.

NZa-tarieven voor 2022

Het inschrijftarief tot 65 jaar stijgt van € 17,14 naar € 17,27. Het consulttarief vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten stijgt van € 10,51 naar € 10,59. Een tabel met alle door de NZa vastgestelde tarieven vindt u hieronder.

Lees ook: NZa tarieven 2022 bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de NZa-tarieven voor 2022 gepubliceerd. De tarieven voor huisartsenzorg stijgen in 2022 in twee stappen: per 1 januari en vervolgens nogmaals per 1 april 2022.

Lees verder

Overzicht wijzigingen per 1 januari 2022

Voor 2022 is er slechts één wijziging in de bekostiging doorgevoerd:

  • Achterstandswijken regeling*
    De postcodelijst wordt uitgebreid, waardoor het probleem van de onderdeclaratie van 100.000 opslagtarieven wordt voorkomen.

* Het advies van de LHV is niet volledig overgenomen. Het LHV-bestuur treedt hierover op korte termijn in overleg met de NZa en start, daarop vooruitlopend, in ieder geval alvast een pro forma bezwaarprocedure. Zij trekt daarbij gezamenlijk op met InEen en VPHuisartsen.

Deze wijziging en mogelijk nog aanvullingen vindt binnenkort terug in de LHV-Declareerwijzer 2022.

Lees meer in het thema declareren en tarieven.

Nieuws

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook