Spring naar content

Wel of niet samenwerken met een nieuwe zorgaanbieder?

Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg, u krijgt er steeds vaker mee te maken. Misschien overweegt u voor zo’n aanbieder te gaan werken of wordt u er in uw regio mee geconfronteerd. Hoe weet u of die aanbieder de zorg goed georganiseerd heeft en bij uw visie op de zorg past? De LHV helpt u een weloverwogen keuze te maken met het afwegingsinstrument Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg. Exclusief voor leden.

De vraag naar huisartsenzorg vanuit patiënten groeit, maar het aanbod groeit niet even hard mee. Ook zien we andere wensen ontstaan in hoe huisartsen willen dokteren. Huisartsenpraktijken zijn professionele organisaties, met steeds meer personeel en er wordt op organisatorisch vlak meer tijd en inzet verwacht.

Als gevolg van deze ontwikkelingen treden nieuwe aanbieders van huisartsenzorg toe en ontstaan nieuwe concepten. Van commerciële grootschalige aanbieders van huisartsenzorg tot kleinschalige niet-commerciële initiatieven en alles daar tussenin.

Afwegingsinstrument

Een mening vormen over zo’n nieuwe aanbieder is niet eenvoudig. Om dat zorgvuldig te kunnen doen, zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg van belang, maar ook uw eigen voorkeuren, ambities en visie op de huisartsenzorg. In het afwegingsinstrument loodsen we u op een gemakkelijke manier door deze vraagstukken heen. Zo kunt u de balans voor uzelf opmaken: is dit een aanbieder waar u zich in kunt vinden?

Nieuws over kernwaarden en kerntaken

Nieuwe aanbieders in de huisartsenzorg, u krijgt er steeds vaker mee te maken. Misschien overweegt  u voor zo’n aanbieder te

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven

Begin 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de