Spring naar content

Werkbezoek VWS aan apotheekhoudend huisarts

Op 30 juni jl. bezocht  een delegatie van VWS de apotheekhoudende huisartsenpraktijk van apotheekhoudend huisarts Frankhuisen. Aanleiding voor dit werkbezoek was het manifest tot behoud van de apotheekhoudende huisarts waarvan Frankhuisen (lid Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) ) één van de initiatiefnemers was.

Werkbezoek VWS aan apotheekhoudend huisarts Frankhuisen

De delegatie bestond uit twee beleidsmedewerkers vanuit de afdeling Huisartsenzorg en twee vanuit de afdeling Geneesmiddelen. Vanuit Provincie Overijssel kwam een gedeputeerde samen met een beleidsmedewerker Sociale Kwaliteit. Verder sloten nog twee apotheekhoudende huisartsen aan en de coördinator apotheekhoudende zaken van de LHV.

Het was een interessante middag waarin de apotheekhoudende huisartsen met veel enthousiasme en positiviteit  hun werk en hun rol in de dorpen hebben uitgelegd. Ook werden knelpunten besproken zoals het preferentiebeleid en de problematiek rondom hulpmiddelen.

De zorgen over de verspilling die dit beleid met zich meebrengt werden toegelicht. Aan de andere kant werden de voordelen van een basiscontract voor alle apotheekhoudende huisartsen of een preferente zorgverzekeraar analoog aan de huisartsenzorg uitgebreid toegelicht. De delegatie van VWS leek oren hiernaar te hebben. De volgende groep waarmee contact hierover wordt gezocht zijn de zorgverzekeraars. Wordt vervolgd!

Lees meer

Alles over de apotheekhoudende praktijk, vindt u in ons thema.

Nieuws

De NMVO, de organisatie die de uitvoering van FMD in Nederland faciliteert, heeft ons geïnformeerd dat bij ongeveer 35% van

Voor het goed laten draaien van een apotheekhoudende praktijk zijn kennis en vaardigheden vereist. Heeft u recent een apotheekhoudende praktijk

Graag brengen we een nieuwe website bij u onder de aandacht: bijsluiterplus.nl. Deze website met patiënten informatie over medicijnen kan