Spring naar content

Wet DBA: Introductie webmodule uitgesteld

De conclusie uit de voortgangsbrief van Minister Koolmees van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief is dat een volgend kabinet moet gaan besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en of de uitkomst juridisch bindend is. De LHV blijft samen met haar coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS aangeven dat deze webmodule voor de zorg ongeschikt is.

Uit de voortgangsbrief “Werken als zelfstandige” en de voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties, die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, blijkt dat de webmodule is uitgesteld en de keuzes worden doorgeschoven naar een nieuw Kabinet. Daarom adviseert de LHV u vooral te blijven werken met de LHV modelovereenkomsten.

Webmodule is ongeschikt voor de zorg

We hebben samen met onze coalitiepartners: VvAA, KNMT en FMS het ministerie van SZW laten weten dat de webmodule in de huidige vorm een ongeschikt instrument is. In de huidige vorm kan de webmodule namelijk niet bepalen of er in de zorg buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt.

Onze voornaamste bezwaren:

  • de webmodule botst met zorgwetgeving.
    Criteria die specifiek in de zorg wijzen op het ontbreken van een gezagsverhouding, zijn niet verwerkt in de gehanteerde vraagstelling.
  • de webmodule levert een forse administratieve last op.
    Extra administratieve lasten zijn in strijd met  afspraken gemaakt in het kader van (Ont)Regel de Zorg.

LHV modelovereenkomsten

Op grond hiervan hebben wij benadrukt dat het essentieel is, dat wij in de zorg kunnen blijven werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. De LHV modelovereenkomsten zijn een prima alternatief voor het werken met de webmodule.

Zodra er meer bekend is, informeren wij u nader via website en nieuwsbrief.

Meer over de Wet DBA

Nieuws over wet DBA

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een

Het collegiaal waarnemen van een afwezige huisarts door bijvoorbeeld ziekte of bevallingsverlof door een zelfstandig werkende collega-huisarts is historisch aantoonbaar