Spring naar content

Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Huisarts-bestuurder (16 uur) voor landelijk bestuur LHV

Kent u de praktijk als geen ander, weet u wat er speelt bij onze leden en in de zorg, bent u bekend en wil u zich inzetten voor de problemen van álle huisartsen in álle werkvormen, wil en gaat u samen met ons de uitdagingen aan? Kom bij ons werken!

Geen werkdag is hetzelfde in de huisartsenpraktijk. Datzelfde geldt voor het bestuurswerk voor onze vereniging. We staan voor grote uitdagingen in de huisartsenzorg en in de gehele zorg: huisartsentekorten, tekort aan ondersteunend personeel in de praktijk en op de spoedpost, verminderen van de werkdruk en het ontlasten van de praktijkvoering. Als LHV hebben we daarin een signalerende en agenderende rol én wordt ons gevraagd om oplossingen aan te dragen en te creëren voor onze leden. Dat doen we met samenwerking, overleg, convenanten en handreikingen, maar als het moet ook met actie en heldere positionering.

Werken in een collegiaal bestuur, ondersteund door een professioneel bureau

De LHV heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter en huisarts-leden met ieder een eigen inhoudelijk aandachtsgebied. We maken onderlinge afspraken over de portefeuilleverdeling. Onze belangrijkste opdracht is visievorming, bepalen van het beleid en het uitzetten en houden van de koers, het contact met de leden en stakeholders en uiteraard het behalen van resultaten voor de huisartsenzorg. Leden moeten zich in het bestuur herkennen: we zijn het gezicht naar binnen en naar buiten. Het bestuurswerk bij de LHV is altijd teamwerk: u werkt nauw samen met uw collega-bestuurders en wordt bijgestaan door LHV-medewerkers met kennis van zaken.

U bent:

 • praktiserend huisarts;
 • een teamspeler met het vermogen om te verbinden, motiveren en inspireren;
 • strategisch, diplomatiek, kritisch, sensitief, een creatieve denker die deze eigenschappen in wil zetten voor onze gezamenlijke visie en het uit te voeren beleid;
 • proactief;
 • in staat en bereid om voor alle huisartsen de belangen te behartigen en bent bereid te investeren in het daarvoor benodigde draagvlak vanuit het uitgangspunt 1 LHV voor alle huisartsen;
 • communicatief en sociaal vaardig.

U heeft:

 • een duidelijke visie op het huisartsenvak en de toekomst, u wilt de verantwoordelijkheid voor de toekomstbestendigheid van het vak, de vereniging en het bureau mede dragen en daar actief een bijdrage aan leveren;
 • een sterke drijfveer om u in te zetten voor de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde: gezamenlijk, medisch-generalistisch, continu en persoonsgericht;
 • het vermogen om gezamenlijk met uw collega’s koers te bepalen, te houden en collega-huisartsen mee te nemen en te enthousiasmeren;
 • gevoel bij wat er speelt bij de verschillende groepen huisartsen en wat nodig is om het vak toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden;
 • interesse voor vernieuwingen in de (huisartsen)zorg en durft voorbij de gebaande paden te kijken;
 • stevige bestuurlijke ervaring (landelijk of regionaal);
 • academisch werk- en denkniveau;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • gevoel bij en/of ervaring met het voeren van de huisartsenpraktijk;
 • affiniteit met eerstelijnssamenwerking;
 • de competenties visie uitdragen, samenwerken, veranderbereidheid, luisteren, delegeren en besluiten nemen.

Vooraf sparren?

Hebben we u aan het denken gezet? Dat is de goede eerste stap. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft, misschien twijfelt om de volgende stap te zetten of dat u nieuwsgierig bent naar de ervaringen van de huidige bestuurders. Laat u dit vooral weten via vacaturebestuurslid@lhv.nl, een van de bestuurders neemt dan contact met u op.   

Solliciteren

Tot uiterlijk dinsdag 3 januari 2023 kunt u uw interesse kenbaar maken door een korte sollicitatiebrief met uw CV te sturen naar vacaturebestuurslid@lhv.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het bestuur wordt benoemd door de Landelijke Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging. We streven ernaar uiterlijk tijdens de Ledenvergadering van 14 maart 2023 een nieuw bestuurslid te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering is passend bij de functie; een volwaardig bestuurslidmaatschap met alle daaruit voortkomende verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het gaat om een positie voor 16 uur per week. De benoeming is voor een termijn van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming.

Benieuwd naar de week van een bestuurder bij de LHV? Bekijk dan de agenda van bestuurslid Hilly ter Veer, uit een artikel uit ons tijdschrift De Dokter.

Over de LHV

De LHV is dé huisartsenvereniging van Nederland. Wij verbinden ruim 14.000 leden (huisartsen en huisartsen in opleiding) met elkaar. We behartigen hun belangen. Zowel van huisartsen als professionals als van hun praktijken en van het huisartsenvak in brede zin. Daarnaast bieden we leden producten en dienstverlening en organiseren we evenementen en andere nascholingen. De vereniging wordt ondersteund door een landelijk bureau en zeven regionale bureaus onder leiding van een directeur.

“Heel inspirerend werk”

“Als huisarts-bestuurder verbind je de dagelijkse praktijk waar beleid wordt uitgevoerd, met het bestuurlijke waar het beleid wordt bepaald. Je legt je oor te luister en hebt vaak contact met huisartsen in het hele land. Heel inspirerend werk waarin je meedenkt over en oplossingen aandraagt voor de grote uitdagingen in de huisartsenzorg.” – Guus Jaspar, huisarts en algemeen bestuurslid