Opleiding Justitieel Geneeskundige

 
Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten. Justitiabelen hebben gezondheidsproblematiek met specifieke kenmerken waardoor ze afwijken van de gemiddelde populatie in de reguliere huisartsenpraktijk. Patiënten met verslavings- en psychiatrische problematiek zijn oververtegenwoordigd. Bovendien is de aard van de aandoeningen veelal ernstiger en hebben patiënten meerdere aandoeningen tegelijk. Patiënten en huisartsen functioneren binnen de inrichting in een bepaald juridisch kader en moeten daarbinnen een relatie met elkaar opbouwen. De juridische context heeft zowel invloed op de gezondheid en het gedrag van de gedetineerden, als het professionele handelen van de huisarts.

Opleiding

De leergang is gericht op de specifieke wensen van de justitiële werkomgeving. Dit betekent verdieping en uitbreiding van huisartsgeneeskundige bekwaamheden, nodig voor het werken in de justitiële context.
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de multidisciplinaire setting, zo kenmerkend voor deze werkomgeving. De leergang werkt toe naar artsen die uiteindelijk verantwoordelijkheid dragen, maar deze ook kunnen geven.  Tevens wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen huisarts en de justitieel verpleegkundige. De toegeleidingsfunctie door de verpleegkundige is immers een centrale functie binnen de huisartsenzorg in de justitiële context.

De opleiding is in samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen, LHV, LPG (1) en het Juliuscentrum van het UMCU ontwikkeld. Met ingang van september 2018 wordt de leergang aangeboden door VUmc Academie van Amsterdam UMC en vindt een herontwerp plaats van de oorspronkelijkeopleiding. Alle artsen die werkzaam zijn bij DJI dienen deze leergang te volgen.

Algemene informatie

Duur:                               1 jaar
Studiebelasting:               80-100 uur inclusief, 10 bijeenkomsten(2) a 5 uur.
Accreditatie:                    40 punten
Deelnemers:                    maximaal 15 per groep
Kosten:                            4.566 euro en wordt door DJI betaald conform de met u gemaakte afspraken.
Aanmelden:                     Via het Opleidingsinstituut van DJI.  Voor het aanvragen van een
inschrijfformulier kunt u een e-mail sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl. In principe start jaarlijks een groep.

Actuele informatie over de leergang vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VUmc Academie , Amsterdam UMC
Monique Panneman, programmacoördinator  T: 020- 444 4262/ 2011  |  E: m.panneman@vumc.nl

(1) LPG (landelijke vereniging voor Penitentiaire geneeskunde) is inmiddels opgeheven

(2) Afhankelijk van het herontwerp wordt dit met ingang van leergang 2019-2020 bijgesteld