Spring naar content

Organisatie van de huisartsenpraktijk

Wat is voor u de ideale praktijk? Uit onderzoek blijkt dat u voorkeur heeft voor een niet te grote praktijk, met goed inzetbare ICT en personeel. En waarin u goed kunt samenwerken met andere huisartsen. Hier leest u waar wij in 2021 op inzetten.

Corona leert ons veel over nieuwe – digitale – manieren van zorg, maar draagt ook bij aan uw steeds maar groeiende ICT-kosten.

Omdat het werk in de eerste lijn is toegenomen, groeide ook uw behoefte aan vierkante meters voor de huisartsenpraktijk. Maar het vinden van betaalbare huisvesting met een gezondheidsfunctie is steeds moeilijker.

Ook zoekt u samenwerking met een sterke regionale huisartsenorganisatie, die helpt om de juiste randvoorwaarden voor huisartsenzorg te creëren. Ook daarbij heeft corona het vergrootglas gelegd op de bestaande verschillen in samenwerking binnen de regio’s.

Prioriteiten 2021

U hebt ICT nodig die uw praktijkvoering ondersteunt en zorgt voor gebruiksvriendelijke communicatie met uw patiënt en andere zorgverleners.

Toepassingen voor e-health moeten makkelijk beschikbaar en betaalbaar voor u zijn. We helpen u om samenwerking te realiseren binnen de praktijk, met andere professionals en met patiënten.

We letten er bij landelijke afspraken scherp op, dat regels voor informatie uitwisseling niet leiden tot onredelijke druk. We zorgen dat processen soepel verlopen, administratie efficiënter wordt en regelgeving goed wordt vertaald in applicaties.

Ook zijn we kritisch richting verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit, in overleggen over adequate bekostiging voor de investeringen voor de praktijk.

In 2021 ondersteunen we u extra bij het realiseren van passende en betaalbare praktijkruimte. De vraag hiernaar groeit, ook met het oog op een toekomst met meer personeel en meer aandacht voor hygiëne en infectiepreventie.

We realiseren dit binnen de bestaande praktijk zelf, of via flexibele vormen van samenwerking met andere praktijken. We dragen op beide sporen bij aan vernieuwende oplossingen.

In de loop van 2021 ontvangt u hierover informatie en hulpmiddelen. Op langere termijn willen we dat de kosten voor uw praktijkruimte, in evenwicht zijn met de vergoeding die u daarvoor krijgt.

U moest uw praktijkvoering aanpassen op de corona-uitbraak. Dit komt ook van pas bij andere infectieziekten. We willen dat alle huisartsen de benodigde hygiënemaatregelen in hun praktijk op orde krijgen. Daarvoor bieden we handvatten die u helpen om op een veilige manier zorg te bieden aan patiënten met een infectieziekte, naast de reguliere zorg.

We willen dat huisartsen in alle regio’s kunnen terugvallen op een sterke eigen regionale organisatie voor belangenbehartiging, informatie, ondersteuning en ontzorging. Waarbij u allemaal zeggenschap en betrokkenheid heeft.

We stimuleren structurele samenwerking en regionale planvorming. Bij voorkeur binnen één regionale organisatie, met samenwerking die bij de regionale situatie past. En: die het huisartsenbelang dient, niet andersom.

De visie Hechte Huisartsenzorg hebben we vertaald in bouwstenen voor een sterke regionale organisatie. In 2021 gaan we hier samen met InEen en het NHG verder mee aan de slag.

Het wordt straks duidelijker wie uw regionale vertegenwoordiger en aanspreekpunt is. En ook wat hun mandaat is. Dit alles doen we in samenhang met de vernieuwing van onze verenigingsstructuur.