Spring naar content

Prioriteiten 2022

We willen zoveel mogelijk bereiken voor onze leden. Daarom bepalen we ieder jaar welke onderwerpen extra aandacht moeten krijgen. We focussen op die thema’s waar leden het meeste behoefte aan hebben, waar we belangrijke ontwikkelingen voor huisartsen op verwachten én waar we de meeste impact op kunnen hebben. Dat zijn onze prioriteiten. Op deze pagina leest u meer over onze prioriteiten voor 2022.

Hier zetten wij in 2022 op in:

 • Voldoende capaciteit in de huisartsenzorg

  Net als in de rest van de zorg hebben we ook in de huisartsenzorg te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. Het beroep dat op de huisartsenzorg wordt gedaan, is – dag en nacht – hoog. Een groot deel van de huisartsen ervaart een (te) hoge werkdruk.

  De prioriteiten:

 • Organisatie van de huisartsenpraktijk

  Alle huisartsen (ook degenen zonder eigen praktijk) en hun patiënten zijn gebaat bij goed functionerende praktijken. Uit het onderzoek Hoe wil de huisarts dokteren blijkt dat huisartsen een voorkeur hebben voor een niet te grote praktijk, met goed inzetbare ICT en personeel en waarin goed wordt samengewerkt met andere praktijken, zorgaanbieders en gemeenten.

  De prioriteiten:

 • Werkwijze en inkomen

  De huisartsenzorg is een essentiële schakel in de gezondheidszorg in Nederland. Er wordt veel van de huisarts verwacht, zowel door patiënten als de samenleving. Het is daarom van belang dat de bekostiging van de huisarts, nu en in de toekomst, aansluit op wat huisartsen nodig hebben om goed en naar tevredenheid hun werk te kunnen doen. Daarnaast is goede onderlinge samenwerking van huisartsen, op verschillende niveaus, van belang om de continuïteit en kwaliteit van de huisartsenzorg te kunnen waarborgen.

  De prioriteiten:

 • Vereniging van en voor alle huisartsen

  De LHV is een vereniging van en voor alle huisartsen. Huisartsen moeten zich kunnen herkennen in de LHV, thuis voelen, optimaal ondersteund voelen en zien dat belangen landelijk en regionaal behartigd worden. We vinden het belangrijk dat alle leden binnen de vereniging hun stem kunnen laten horen. Leden maken immers de vereniging. We willen zorgen dat de vereniging goed aansluit op de wensen van huisartsen zelf en veranderingen om ons heen in de (huisartsen)zorg.

  De prioriteiten:

LHV prioriteitenplan 2022

Benieuwd naar meer informatie over de prioriteiten voor 2022? Lees alles over de specifieke focus die we in 2022 aanbrengen in het LHV prioriteitenplan 2022.