Spring naar content

LHV pakt dossieroverdracht en andere ict-prioriteiten aan

Voor veel huisartsen is het een bron van ergernis: het overzetten van het medisch dossier van patiënten die na een verhuizing van huisarts zijn gewisseld. Al jarenlang wordt er gesproken over oplossingen, maar zonder veel resultaat. Daarom hebben we dit thema als LHV naar ons toe getrokken om de boel vlot te trekken. We willen hier komend jaar verbetering op zien. Net als op een aantal andere heikele ict-thema’s.

Als LHV vinden we: ict moet voor u als huisarts werken, het moet bijdragen aan de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering. Digitalisering is geen doel op zich. Voor onze inzet op ict-thema’s staat dan ook voorop: wat gaat de huisarts hier in de spreekkamer van merken? In positieve zin (waarmee zou de huisarts geholpen zijn en willen we dus voor elkaar krijgen) en in negatieve zin (welke plannen, wetten en eisen zijn er in de maak waar de huisarts last van kan krijgen en willen we dus voorkomen of verzachten?). 

We lichten in dit bericht een aantal ict-thema’s uit waar we het komende jaar extra op inzetten.

Verhuisdossier

Het is vaak lastig om de gegevens van een nieuwe patiënt op zo’n manier over te zetten dat het dossier compleet is en daarna ook nog bruikbaar is voor verder gebruik door de nieuwe huisarts. Dat komt doordat de systemen van HIS-leveranciers niet goed op elkaar aansluiten en daardoor die gegevens niet gemakkelijk kunnen worden overgezet van de ene naar de andere huisarts. Typisch zo’n administratieve handeling die zonde van de tijd is. Sinds een paar jaar zijn alle betrokken partijen (leveranciers en huisartsenorganisaties) hiervoor in gesprek, maar toch is er nog geen vooruitgang geboekt. We hebben daarom als LHV besloten het opdrachtgeverschap naar ons toe te trekken. En er lijkt nu echt vooruitgang op te komen. Lees meer over dit thema.

Keurmerk HIS’en en inkoophulp

Het HIS is de ruggengraat van de huisartsen-ict. Het heeft dus een grote invloed op hoe in praktijken digitaal kan worden gewerkt. We vinden het belangrijk dat huisartsen er op kunnen vertrouwen dat het HIS dat ze gebruiken goed is. En dat als u wilt overstappen naar een ander HIS, u weet wat de opties zijn en hoe u dat moet doen. Daarom ontwikkelen we samen met NHG en InEen een keurmerk voor HIS’en. Om te zorgen dat de HIS’en meegaan in belangrijke ontwikkelingen, voldoen aan wetten en eisen vanuit de beroepsgroep en als stimulans om kwaliteit te leveren.

Ook kan het keurmerk een hulp zijn bij de inkoop van een nieuw HIS, zodat u met een keurmerk weet dat u een goed product te maken hebt. Daarnaast presenteren we dit jaar model inkoopvoorwaarden ict voor in de huisartsenzorg, die verwoorden wat voor u als klant belangrijk is en geven we u tips over de aanschaf van nieuwe ict. Lees meer over onze inzet op de HIS’en.

E-health

Van e-health wordt veel verwacht, maar er is ook veel onduidelijk over. We zien het gebruik in de  huisartsenzorg ook sterk toenemen, toch is er veel nog niet bekend of aangetoond over wat daarin goed werkt. Daarom hebben we aangedrongen op goed onderzoek dat focust op wat werkt in de huisartsenpraktijk, voor zorgverlener en patiënt. Dat onderzoek wordt in 2022 uitgevoerd door de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Lees meer over e-health.

Informatiebeveiliging

In 2022 gaan we ook meer voorlichting doen op het vlak van informatiebeveiliging. In huisartsenpraktijken wordt met gevoelige informatie gewerkt, dus een zorgvuldige omgang daarmee is van groot belang. Informatiebeveiliging gaat over ict en over het gebruik van veilige systemen, maar ook over gedrag van mensen. We pakken de nieuwe praktijkwijzer informatiebeveiliging – die LHV, NHG en InEen in 2022 publiceren – als aanleiding om huisartsen van concrete tips te voorzien en bewustwording te vergroten van waar u zelf grip op heeft. Lees verder.

En nog veel meer

We houden ons daarnaast ook nog met veel andere ict-thema’s bezig, zoals de bekostiging van ict en het laatste jaar van het programma OPEN. Er zijn ook verschillende thema’s die vanuit de buitenwereld op ons afkomen, zoals programma’s om de uitwisseling van medicatiegegevens tussen verschillende soorten zorgverleners te verbeteren en eisen aan de registratie van toestemmingen voor gegevensuitwisseling. Daarin zijn we als LHV betrokken, omdat we willen zorgen dat er wordt gekozen voor oplossingen die voor huisartsen uitvoerbaar zijn. Het is belangrijk dat in veel van dat soort landelijke, vaak zorgbrede projecten ook de stem van de huisartsen vertegenwoordigd is.

Meer informatie

Meer weten over wat de LHV zoal doet en wil bereiken op het gebied van op ict en gegevensuitwisseling? Kijk op onze website bij het thema Patiëntengegevens en ict.

Nieuws

Bij de aanschaf van een nieuw HIS, KIS of HAPIS komt een hoop kijken en de meeste huisartsen- en regio-organisaties

Vanwege een verhoogd risico op cyberaanvallen adviseren we u dringend om zo snel mogelijk de ICT-systemen in uw huisartsenpraktijk te

Huisartsen hebben sinds de start van de coronapandemie nog meer ervaring opgedaan met e-health dan daarvoor. Er blijft echter veel