Spring naar content

LHV zet in op betere gegevensuitwisseling, HIS’en en informatiebeveiliging

Als LHV vinden we: ict moet werken vóór de huisartsen, het moet bijdragen aan de patiëntenzorg en de praktijkvoering. Digitalisering is geen doel op zich. Voor onze inzet op ict-thema’s staat dan ook voorop: wat gaat de huisarts hier in de spreekkamer van merken?

Om te bepalen wat wij prioriteit geven, focussen we ten eerste op activiteiten waar huisartsen behoefte aan hebben, zoals verbeteringen van het HIS en manieren waarop digitale middelen kunnen helpen in de patiëntenzorg en in de bedrijfsvoering.

Daarnaast kijken we naar wat er vanuit de buitenwereld op de huisartsenzorg afkomt, zoals wetgeving en eisen die impact gaan hebben op de praktijken. De belangrijkste ontwikkelingen daarin geven wij ook prioriteit. Daarbij proberen we maatregelen die niet gaan werken te voorkomen, de impact van wetgeving te verzachten en bieden we huisartsen ondersteuning bij de toepassing van dit soort externe ontwikkelingen in het dagelijks werk.

We lichten een aantal ict-thema’s uit waar we in 2023 extra op gaan inzetten.

Gegevensuitwisseling en medicatie-overzicht

Met het complexer worden van de zorgvraag, steeds meer zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt en meer samenwerking tussen zorgverleners is de uitwisseling van gegevens over patiënten van steeds groter belang. Dat moet niet alleen veilig gebeuren, maar ook betrouwbaar (zeker weten dat alle benodigde gegevens worden gedeeld) en gemakkelijk.

Met alle verschillende ict-systemen die in de zorg worden gebruikt en de strenge regelgeving over de uitwisseling van privacygevoelige gegevens is goede gegevensuitwisseling niet gemakkelijk te realiseren.

Er lopen dan ook veel projecten op het gebied van gegevensuitwisseling. Veel van die projecten richten zich mede op de huisartsenzorg, omdat de huisarts over het algemeen het meest complete dossier over de patiënt heeft.

Als LHV sluiten we aan bij die projecten die de meeste impact op de huisartsenzorg zullen hebben. We focussen daarin op verbetering van de gegevensuitwisseling voor patiënten die daar het meeste bij gebaat zullen zijn, zoals kwetsbare ouderen (die vaak met veel verschillende zorgverleners te maken hebben) en in de spoedketen (omdat dan snelle beschikking over informatie van vitaal belang kan zijn).

Ook houden we ons veel bezig met het thema medicatieoverdracht. Het is een veelgehoorde klacht van huisartsen en andere zorgverleners dat het lastig is om een kloppend medicatie-overzicht van een patiënt te verkrijgen. Met alle risico’s voor de patiëntenzorg van dien. Het is taaie materie, maar we pakken onze rol om hierin verbeteringen te bewerkstellingen.

Verbetering van de HIS’en

Het HIS is de ruggengraat van de huisartsen-ict. Het heeft dus een grote invloed op hoe in praktijken digitaal kan worden gewerkt. We vinden het belangrijk dat de HIS’en meegaan in belangrijke ontwikkelingen, voldoen aan wetten en eisen vanuit de beroepsgroep en kwaliteit leveren. En dat huisartsen een steviger positie hebben als klant van deze leveranciers.

We ondernemen een aantal acties om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen in de leveranciersmarkt, met name:

  • Lancering keurmerk voor HIS’en: samen met InEen, NHG en Stichting Legio hebben we een keurmerk opgesteld. Zodat u bij aanschaf van een HIS weet dat het voldoet aan alle eisen en om leveranciers te stimuleren daaraan te blijven voldoen. Om echt tot keuringen te kunnen overgaan, hebben we een onafhankelijke organisatie nodig die dat gaat uitvoeren. We hebben hiervoor financiering aangevraagd bij het ministerie van VWS. We zijn in afwachting van een besluit van VWS. We hopen het keurmerk in 2023 verder te kunnen uitrollen.
  • Gezamenlijke prioritering opstellen: er worden veel wensen en eisen bij de ict-leveranciers neergelegd, vanuit wetgeving, gebruikers en de leveranciers zelf. Dat zijn er zoveel dat het niet mogelijk is om aan alle wensen en eisen te voldoen vanuit de beschikbare ontwikkelcapaciteit. Wij willen zorgen dat de beschikbare capaciteit gaat naar de belangrijkste behoeften van huisartsen. Daarom hebben we een overlegstructuur opgezet, waarin we als huisartsenorganisaties, gebruikersverenigingen en leveranciers samen een agenda opstellen van wat prioriteit moet krijgen. Hierdoor wordt capaciteit effectiever en efficiënter ingezet en komen we écht vooruit.

Informatiebeveiliging

In huisartsenpraktijken wordt met veel gevoelige informatie gewerkt, dus is het belangrijk dat er zorgvuldig en veilig met de gegevens wordt omgegaan. Informatiebeveiliging gaat over ict en over het gebruik van veilige systemen, maar ook over gedrag van mensen. We bouwen de praktijkwijzer informatiebeveiliging van LHV, NHG en InEen om naar een webdossier, met actuele informatie, uitleg en handige tools voor iedereen die in de huisartsenzorg werkt. We zetten ons in voor meer bewustwording van de risico’s en inzage in wat je zelf kunt doen om de omgang met gevoelige gegevens in je eigen werk te verbeteren. Lees verder.

En nog veel meer

We houden ons daarnaast ook nog met veel andere ict-thema’s bezig, zoals:

  • een betere bekostiging van de ict-kosten die huisartsenpraktijken maken,
  • vergemakkelijking van de toestemmingsregistratie voor gegevensuitwisseling zodat patiënten zelf hun toestemming kunnen registeren en beheren in plaats van dat de huisarts dit moet doen,
  • een oplossing vinden voor dossieroverdracht bij praktijken die stoppen zonder opvolger,
  • het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die in 2023 aan de Eerste Kamer wordt voorgelegd en de Europese verordening op gebied van gegevensuitwisseling (EHDS) die momenteel in ontwikkeling is.

Meer informatie

Meer weten over wat de LHV zoal doet en wil bereiken op het gebied van op ict en gegevensuitwisseling? Kijk op onze website bij het thema Patiëntengegevens en ict.

Nieuws

Het ministerie van VWS heeft subsidie verstrekt voor het XIS Keurmerk voor de eerstelijnszorg. Daarmee kan het keurmerk nu definitief

De meeste HIS-leveranciers hebben afgelopen maand aanpassingen doorgevoerd waardoor de correspondentie bij het overzetten van patiëntendossiers van de ene naar

Na vier jaar is het programma OPEN op 31 december 2022 afgerond. OPEN is een initiatief van InEen, NHG en