Spring naar content

Van werkdruk naar werkgeluk

Hoe krijgen we de té hoge werkdruk omlaag? En hoe zorgen we ervoor dat u bevlogen blijft werken? Hier leest u waar we op inzetten in 2021.

Veel van uw collega’s ervaren een te hoge werkdruk. Om naar tevredenheid te kunnen werken, hebt u een gezonde werk-privé-balans nodig. Met minder werkdruk en minder administratieve lasten. Deze trends versterken dit vraagstuk:

  • Er zijn huisartsen die een vaste werkplek zoeken. En huisartsen die een opvolger, of extra huisarts zoeken. De match daartussen komt te moeizaam tot stand.
  • Het vinden van doktersassistenten verloopt moeilijk. U bent kritisch over de kwaliteit van de opleidingen voor ondersteunend personeel.
  • Door de werkdruk in de ANW zijn huisartsen fysiek minder fit en minder beschikbaar in de dagpraktijk. Dit bedreigt ook de dagzorg.
  • Extra werkdruk door het afschalen en weer opschalen van de reguliere zorg door corona.

Prioriteiten 2021

Ons lange termijn doel is om in de reguliere bekostiging van de huisartsenpraktijk Meer tijd voor de patiënt gefinancierd te krijgen. Intussen bieden we u praktische oplossingen voor de werkdruk.

We delen bijvoorbeeld goede voorbeelden van uw collega’s en kunnen u adviseren over contractafspraken met de zorgverzekeraar.

Ook vindt u bij ons de LHV Aanbodwijzer waarmee u het aanbod in de huisartsenpraktijk kunt afbakenen. Daarmee kunt u meteen concreet aan de slag met het verminderen van uw werkdruk.

Hier zien we intussen de eerste resultaten. Huisartsen in knelregio’s krijgen directe ondersteuning door bureau Rebel. Huisartsen in alle regio’s krijgen tips en geleerde lessen voor hun eigen (regionale) aanpak.

Door meer opleidingsplekken groeit de instroom van huisartsen. Wij richten ons op het aantrekkelijker maken van het praktijkhouderschap.

Ook helpen we u bij het vormgeven van het praktijkteam. U ontvangt informatie waardoor u straks beter zicht heeft op de arbeidsmarkt voor ondersteunend personeel. En we zetten in op een betere aansluiting tussen praktijk en opleiding.

We zetten erop in om de ANW-zorg in de toekomst samen met onze ketenpartners te verzorgen, in een geïntegreerde spoedpost. De LHV denkt mee over plannen voor de organisatie van de acute zorg. Ook werken we mee aan pilots voor centrale zorgcoördinatie en andere zorg-brede initiatieven.

Om uw werkdruk op korte termijn verder te verminderen, willen we dat huisartsen in de avond- en nachturen alleen nog worden ingezet voor de meest urgente zorgklachten. Ook willen we dat de verantwoordelijkheid voor ANW-diensten door álle huisartsen wordt gedragen.