Spring naar content

Veelgestelde vragen over modernisering LHV

De verenigingsstructuur van de LHV is veranderd. De huidige kringen zijn omgevormd van zelfstandige verenigingen naar afdelingen van de landelijke vereniging. Dat betekent dat er veel geregeld en georganiseerd moet worden. Natuurlijk ontstaan er daarbij vragen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. De vragen zijn in 4 categorieën gerubriceerd om het zoeken te vergemakkelijken.

Nieuws over onze vereniging

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 24 januari spraken de afgevaardigde ambassadeurs over de voortgang op het implementeren van het

Managementteamlid Karel Rosmalen is vanaf 1 februari 2023 tijdelijk directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hij vervangt Paul van Rooij

De nieuwe structuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging staat. Vanaf 1 januari is de LHV één vereniging die bestaat uit