Spring naar content

Veelgestelde vragen over modernisering LHV

De verenigingsstructuur van de LHV is veranderd. De huidige kringen zijn omgevormd van zelfstandige verenigingen naar afdelingen van de landelijke vereniging. Dat betekent dat er veel geregeld en georganiseerd moet worden. Natuurlijk ontstaan er daarbij vragen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. De vragen zijn in 4 categorieën gerubriceerd om het zoeken te vergemakkelijken.

Nieuws over onze vereniging

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Auteur: Hilly ter Veer LHV-bestuurder en waarnemend huisarts Hilly ter Veer Het is voor mij een lang gekoesterde en diep

Vrijdag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare