Spring naar content

Veelgestelde vragen over modernisering LHV

De verenigingsstructuur van de LHV is veranderd. De huidige kringen zijn omgevormd van zelfstandige verenigingen naar afdelingen van de landelijke vereniging. Dat betekent dat er veel geregeld en georganiseerd moet worden. Natuurlijk ontstaan er daarbij vragen. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. De vragen zijn in 4 categorieën gerubriceerd om het zoeken te vergemakkelijken.

Nieuws over onze vereniging

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

De Landelijke Ledenvergadering heeft Marjolein Tasche benoemd als nieuwe voorzitter van de LHV. Vanaf 1 januari 2024 is zij het

Sinds we als huisartsen begin dit jaar alsnog op de rijdende IZA-trein stapten, zijn kleinere en grotere stappen gezet om