Spring naar content

Werkwijze en inkomen

De patiënt en de samenleving verwacht veel van u als huisarts. Wij willen meer aandacht voor de financiering van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Hier leest u waar wij in 2021 op inzetten.

Goede zorg begint bij een realistisch takenpakket voor u als huisarts. Met daarin de ervaringen van de corona-uitbraak verwerkt.

Onderzoek toont aan dat u behoefte hebt aan nieuwe manieren om het praktijkhouderschap in te vullen.

De LHV voorziet dat de Belastingdienst vanaf eind 2021 gaat handhaven op naleving van de Wet DBA. Dit kan gaan knellen voor de vaste waarneming. Tegelijk zijn er op dit vlak nog veel ontwikkelingen.

Het is belangrijk dat de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector is om in te werken. Werkgevers zoeken ondersteuning bij het vervullen van hun rol.

Prioriteiten 2021

Steeds meer partijen doen een beroep op u. Dat maakt het nog belangrijker dat voor iedereen duidelijk is wat wel en geen huisartsenzorg is. Daarom passen we de beschrijving van het basisaanbod aan, aan de hand van de nieuwe kernwaarden en kerntaken. Dit geeft u houvast over welk zorgaanbod u minimaal moet bieden en waar de grenzen liggen.

Ook geeft dit u houvast in de samenwerking met andere professionals, zoals medisch-specialisten, ggz en specialisten ouderengeneeskunde. Ook kan dit overzicht bruikbaar zijn als basis voor de toekomstige  bekostiging van de huisartsenpraktijk. Met goede tarieven voor het basisaanbod en op-maat-financiering van aanvullende inspanningen.

Wij zijn namens u in gesprek met de Belastingdienst over de toekomst van vaste waarneming. Het resultaat na intensief overleg is dat er een nieuw contract is voor langdurige waarnemingen.

De LHV stelde de Belastingdienst een nieuw contract voor, dat langere samenwerking tussen een praktijkhouder en een waarnemend huisarts mogelijk maakt, zonder onbedoelde fiscale gevolgen. Met deze goedgekeurde overeenkomst ontstaat een beter werkbare situatie in de huisartsenpraktijk.

We laten u zien hoe u in de toekomst kunt werken. Binnen de bestaande vormen van dienstverband en praktijkhouderschap is meer mogelijk. In 2020 hebben we de juridische kaders al beschreven. In 2021 geven we concrete voorbeelden van hoe deze flexibele keuzes er in de praktijk uit kunnen zien.

Het is belangrijk dat u als werkgever in de huisartsenzorg goed zorgt voor uw medewerkers. Dat maakt de huisartsenzorg tot een aantrekkelijke plek om te werken, met tevreden personeel dat goed inzetbaar is.

We stimuleren dat praktijkhouders aandacht besteden aan goede arbeidsomstandigheden, passende arbeidsvoorwaarden, een prettige werksfeer en duurzame inzetbaarheid van hun team. Hierbij ondersteunen we praktijkhouders met praktisch advies.

Ook zetten we ons in voor een sterke cao.