Spring naar content

Petitie: zorg voor de basis

Zorg voor de basis, dan zorg je voor de huisartsenzorg. De patiëntenzorg van de huisarts is de basis van de zorg voor alle Nederlanders. Het is cruciaal dat iedereen in Nederland een eigen huisarts heeft waar burgers laagdrempelig terecht kunnen, want mensen met een vaste huisarts leven gezonder én langer. Daarom is het cruciaal dat de huisartsenzorg bereikbaar en beschikbaar blijft voor iedereen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen (DBH) en InEen vragen de nieuwe minister van VWS Fleur Agema om te zorgen voor:

  1. Kostendekkende tarieven in de basishuisartsenzorg
    Meer consulten en extra inspanning moeten lonen en niet de basiszorgtarieven verlagen: de bekostiging van de basishuisartsenzorg moet het startpunt zijn, niet het sluitstuk.
  2. Loon naar werken voor de huisarts
    De huisartsenzorg levert grote inspanningen om de zorg overeind te houden. Dat verdient waardering en een passende beloning om dit in de toekomst te blijven doen. Dus geen onbegrijpelijke rekenkundige methodes met werkweken van 36 uur: doe recht aan de werkelijke inzet van de huisarts.
  3. Toekomstbestendige bekostiging voor de huisarts met meer medewerkers en (zorg)taken
    De berekening en de keuzes van de NZa zijn onnavolgbaar. Terugkijken naar 2022 en omrekenen naar 2025 biedt de huisarts niet de zekerheid en de ruimte om te investeren in meer praktijken en passende huisvesting. De huisartszorg verdient een bekostiging met oplossingen voor nu en perspectief voor de toekomst.

Op  bovenstaande manier geeft het nieuwe Kabinet invulling aan het hoofdlijnenakkoord waarin ze aankondigen de eerste lijn te versterken. Met de steun van de minister voor een toekomstbestendige bekostiging van de patiëntenzorg van onze huisartsen en hun teams houden we samen de zorg op de been.

JA, ik steun deze petitie van LHV, VPH, DBH en InEen

Meer dan 9700 anderen gingen je voor!

Marjolein Tasche

Dick Groot

Christof Zwart

Ruben Wenselaar

Lees meer over de bezwaren en de bekostiging van de huisartsenzorg: