Spring naar content
Exclusief voor leden

Haalbaarheidstoets (bij bouw en verbouw)

De Haalbaarheidstoets Huisvesting is een hulpmiddel om een eenvoudig de globale haalbaarheid te onderzoeken van uw project. Hoeveel oppervlakte heeft u ongeveer nodig om uw wensen te realiseren? En wat zijn grofweg de kosten?

Blijkt dat een project veel te duur wordt of dat de beschikbare ruimte niet toereikend is? Dan kunt u zich de tijd, het geld en de moeite besparen van een planontwikkeling.

Komt uit de haalbaarheidstoets dat een project wél veelbelovend is? Of is nog onvoldoende duidelijk of het wel of niet haalbaar is? Dan kunt u een onafhankelijk en uitgebreider haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door LHV Bouwadvies. Als LHV-lid krijgt u korting op deze en de andere advisering van ons team.

Praktijkruimte

Haalbaarheidstoets Huisvesting

  • 10 eenvoudige stappen
  • Een eerste indruk van de haalbaarheid
  • Inzicht in de globale kosten en de benodigde oppervlakte

Bekijk het volledige overzicht producten en diensten van LHV Bouwadvies