Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomst Coronazorgcentrum

Gaat u als huisarts werkzaamheden verrichten in een coronazorgcentrum? En wordt de zorg verleend onder de vlag van een zorginstelling (bijvoorbeeld een VVT-instelling)? Maak dan gebruik van de LHV-modelovereenkomst Coronazorgcentrum.

Deze modelovereenkomst is aangepast aan de situatie van werken in een coronazorgcentrum met een zorginstelling als opdrachtgever. Zo zijn aan de modelovereenkomst diverse bepalingen toegevoegd, waaronder:

  • De opdrachtgever van het coronazorgcentrum is verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor het gebruik hiervan wordt gewerkt volgens de vastgestelde richtlijn voor huisartsen.
  • Bent u ziek of valt u uit omdat u mogelijk besmet bent met het coronavirus? Dan hoeft u als opdrachtnemer geen vervanging te regelen.

Is er in uw geval geen overkoepelende zorginstelling die het coronazorgcentrum faciliteert? Neemt u dan contact op met onze juristen. Zij kunnen u dan helpen om een overeenkomst op te stellen die past bij deze situatie.

In de modelovereenkomst legt u onder meer afspraken vast over:

  • Uitvoering van de werkzaamheden
  • Geheimhouding
  • Beloning en declaratie
  • Aansprakelijkheid
  • Duur en beëindiging

Kijk goed of de overeenkomst aansluit bij uw wensen en uw situatie. Pas zo nodig bepalingen aan. U kunt de overeenkomst na aanpassing nog laten toetsen door onze juristen. Ook als de instelling dingen wil aanpassen, dan kunt u bij ons terecht voor juridisch advies.

We adviseren wel om de geel gearceerde delen om fiscale redenen te laten staan. Zo voorkomt u schijnzelfstandigheid. Uiteraard kunt u de gele kleur wel weghalen, net als de schuingedrukte toelichtingen.

Voordat u een overeenkomst sluit met het coronazorgcentrum is het belangrijk dat de verantwoordelijkheidsverdeling duidelijk is. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en organisatie van de zorg. Zij heeft dus een coördinerende rol en moet zorgen dat de medische eindverantwoordelijkheid is geborgd.

Deze taak kan, afhankelijk van de patiëntenpopulatie, een specialist ouderengeneeskunde, een verslavingsarts of een coördinerend huisarts op zich nemen. Vervult u als huisarts niet deze coördinerende rol? Dan bent u alleen verantwoordelijk voor de door u geleverde huisartsgeneeskundige zorg.

Contact

U kunt met al uw vragen over de modelovereenkomst terecht bij de afdeling Juridische Zaken van de LHV. Onze juristen kunnen u helpen om een overeenkomst op te stellen die past bij uw situatie. U kunt hen bereiken via jz@lhv.nl of (085) 048 00 76.