Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-modelovereenkomst van opdracht BIG-geregistreerde POH-GGZ

Wilt u een BIG-geregistreerde POH-GGZ inzetten in uw praktijk? En gaat het om een zelfstandige (zzp’er)? Maak dan gebruik van de LHV-modelovereenkomst van opdracht BIG-geregistreerde POH-GGZ. Hierin maakt u afspraken over de voorwaarden zoals het uurtarief en het aantal uren.

De overeenkomst is in het kader van de Wet DBA goedgekeurd door de Belastingdienst. We adviseren om de geel gearceerde delen om fiscale redenen te laten staan. Zo voorkomt u schijnzelfstandigheid. Uiteraard kunt u de gele kleur wel weghalen, net als de schuingedrukte toelichtingen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen naar uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. 

In de modelovereenkomst legt u onder meer afspraken vast over:

  • Omzetbelasting
  • Geheimhouding
  • Beloning en declaratie
  • Aansprakelijkheid
  • Duur en beëindiging

Video over inzet POH-GGZ

In hoeverre bent u als huisarts verantwoordelijk voor de inhoudelijke werkzaamheden van de POH-GGZ? En wat moet u doen bij een klacht over de POH-GGZ? In deze video gaan we in op de juridische aspecten bij het inzetten van een POH-GGZ.

Video Juridische aspecten POH-GGZ