Spring naar content

Overzicht van financiële regelingen coronavirus

De patiëntenzorg vraagt op dit moment al uw aandacht. Om dit in goede banen te leiden neemt u maatregelen en maakt u kosten terwijl u wellicht minder omzet heeft. Wij geven u een overzicht van de regelingen die voor u als huisarts interessant zijn.

Versie: 19 maart 2020

Steunpakket voor huisartsenzorg

De LHV heeft samen met InEen en VPH een pakket aan steunmaatregel voor de huisartsenzorg uit onderhandeld. Lees in de aanvulling op de declareerwijzer: Hoe declareert u tijdens de coronacrisis het moduletarief dat u per patiënt extra ontvangt? En wat zijn de afspraken met zorgverzekeraars en de NZa over de dagpraktijk, de ANW-zorg en de coronaposten?

De gemaakte afspraken gelden ook in 2021. De LHV is in gesprek met de NZa voor nieuwe afspraken.

Download de aanvulling op de LHV-declareerwijzer.

NZa heeft regels zorg op afstand versoepeld

De LHV is samen met InEen en VPH in gesprek met de NZa om de inzet van extra personeel en de vergoeding van extra gemaakte kosten mogelijk te maken. De NZa heeft de regels voor zorg op afstand versoepeld (waaronder beeldbellen).

Financiële regelingen die voor u als huisarts interessant kunnen zijn

Als u gebruik moet maken van een van onderstaande regelingen, dan raden wij u aan hierover contact op te nemen met uw eigen accountant. Heeft u geen accountant of is uw accountant niet goed op de hoogte van de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Countus via telefoon (0317) 41 91 35 of email: info@countus.nl.

Deze noodmaatregel vervangt de eerdere regeling Werktijdverkorting.

Vanwege de recente afspraken met zorgverzekeraars over een speciale financiële steunregeling voor de huisartsenzorg, kunt u als huisarts daarnaast geen gebruik maken van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers), te ondersteunen om hun bedrijf voort te zetten. Gemeenten voeren de regeling uit. Als zelfstandige kunt u via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Dit geldt voor een periode van 3 maanden. Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft u niet terug te betalen.

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogenstoets of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Als getroffen ondernemer kunt u eenvoudiger uitstel van belastingen aanvragen. De belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeft u niet te betalen. Het is bovendien niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt u langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0,01 procent. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor u belastingrente moet betalen.

Schriftelijk indienen verzoek uitstel belastingen
Als u gebruik wilt maken van deze regeling, dan moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. In het verzoek vraagt u om bijzonder uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Bij de brief waarin u uitstel van betaling aanvraagt, moet u een verklaring van een derde deskundige bijvoegen (bijvoorbeeld uw accountant). Deze verklaring mag u tot uiterlijk 4 weken later insturen. De voorwaarden waaraan u moet voldoen en die u ook in die verklaring moet noemen, zijn:

  • Er is sprake van bestaande (acute) betalingsproblemen. Het mag dus bijvoorbeeld niet gaan om nog te verwachten betalingsproblemen;
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard als gevolg van het coronavirus;
  • Uw onderneming is levensvatbaar.

Het verzoek om uitstel met uw motivering en de verklaring van de deskundige stuurt u naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Kort telefonisch uitstel
Het is ook mogelijk om kort telefonisch uitstel aan te vragen. Dit geldt alleen voor uitstel van betaling voor een (naheffings)aanslag. Een voorbeeld: u doet btw-aangifte, maar kan de aangifte niet direct betalen. Vraag dan pas uitstel van betaling aan nadat u een naheffingsaanslag hebt ontvangen.

Kort telefonisch uitstel is gemakkelijker in te dienen. U kunt 4 maanden uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. U moet dan minimaal voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
  • U hebt voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen niet eerder uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000. Met een deelbetaling kunt u onder deze grens komen, zodat u vervolgens voor het restant kort telefonisch uitstel aan kunt vragen. Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen.
  • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.
  • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

Hoewel geen crisismaatregel kunt u als u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus verwacht, uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wijzigen. Op die manier betaalt u direct minder belasting. Dien hiervoor een wijziging van de voorlopige aanslag in bij de belastingdienst.

De BMKB (staatsgarantie) en daarmee ook de verruiming van deze regeling staat niet open voor zorgverleners die worden betaald vanuit het basispakket. Van deze regeling kunt u als huisarts dus helaas geen gebruik maken.

De ontwikkelingen rondom de fiscale en financiële maatregelen inzake het coronavirus gaan snel. Wij houden u op de hoogte.