Spring naar content

Standpunt Samenwerking HAP en SEH in avond, nacht en weekend

De LHV is met InEen voorstander van samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulp waarbij de HAP zich functioneel vòòr de SEH bevindt, met andere woorden seriële samenwerking. Dit met het oog op zinnige en zuinige acute zorg: het optimaliseren van de acute zorg in de ANW voor de patiënt, effectievere samenwerking tussen zorgprofessionals en het streven naar meer doelmatig gebruik van (acute) zorg. 

Seriële samenwerking tussen HAP en SEH betekent dat:

  • de zorgvraag van de patiënt centraal staat;
  • duidelijk is voor de patiënt waar hij met een acute zorgvraag terecht kan;
  • de huisartsenpost zich functioneel vòòr de SEH bevindt;
  • er goede afstemming is tussen HAP en SEH over de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden,
  • de werkorganisaties van HAP en SEH formeel gescheiden blijven;
  • de identiteit van de huisartsenzorg herkenbaar en behouden blijft voor zowel de patiënten als de medewerkers;
  • de dienstendruk voor de huisartsen/praktijkhouders niet of zo weinig mogelijk toeneemt.

Integratie van de werkorganisaties van HAP en SEH in een geïntegreerde spoedpost heeft niet de voorkeur van de LHV omdat het effect van integratie van HAP en SEH op de doelmatigheid van de zorg niet is aangetoond. Hoewel dat ook geldt voor seriële samenwerking, is bij bij seriële samenwerking de waarborg van de identiteit van de huisartsenzorg het grootst.