Aansprakelijkheid- en rechtsbijstandsverzekering

 
Waarschijnlijk heeft u een rechtsbijstandsverzekering, waarbij u een beroep kunt doen op een jurist die in dienst is van een rechtsbijstandverzekeraar. U kunt als LHV-lid een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in één afsluiten, of als losse verzekering bij Samen4zorg.

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid lopen steeds meer in elkaar over

Wie werkt kan een fout maken. Voor u als huisarts geldt dat niet anders. Maar juist als een huisarts een fout maakt, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Wordt als gevolg hiervan het medisch tuchtcollege ingeschakeld, dan is het aan u zich te verdedigen – zelfs als u aansprakelijk wordt gesteld voor de vermeende fout van een andere zorgverlener binnen bijvoorbeeld een zorgketen.

Een dekking voor ketenaansprakelijkheid wordt daarom steeds belangrijker. Op uw eigen praktijk heeft u immers invloed. Maar hoe zeker bent u dat ook andere medici in de keten kwaliteit bieden? Mocht u hoofdaannemer zijn of bestuurder van een ketenorganisatie, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor fouten van anderen, namelijk de aangesloten zorgverleners. U hebt dan niet alleen rechtsbijstand nodig, u wilt ook gedekt zijn tegen claims die tegen u worden ingediend als u aansprakelijk wordt gesteld.

Afgestemd op huisartsen

Samen4zorg heeft een nieuw product ontwikkeld, afgestemd op praktiserende huisartsen. Een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in één. Deze verzekering is uitsluitend beschikbaar voor LHV-leden.

Wat houdt deze verzekering in?

  • De verzekering dekt naast uw behoefte aan rechtsbijstand óók uw aansprakelijkheidsrisico.
  • De verzekering dekt ook schade of letsel die uw medewerker tijdens een zakelijke rit heeft opgelopen (de zogenaamde wegam-verzekering). Daarnaast worden voor 10,- euro extra ook werkgerelateerde activiteiten mee verzekerd, zoals uitoefenen van werkzaamheden en georganiseerde activiteiten zoals een personeelsuitje.
  • Standaard is 10 jaar uitloop na pensionering meeverzekerd.
  • De premie is buitengewoon scherp.

Meer informatie

Deze verzekering vereist maatwerk. Neemt u voor meer informatie contact op met Samen4zorg door het contactformulier in te vullen op de website van Samen4zorg