Arbeidsongeschiktheid

 
Het kan ons allemaal overkomen. U kunt blijvend arbeidsongeschikt raken of kunt een aantal maanden niet werken door bijvoorbeeld ziekte. En wat dan? Er is geen sociale verzekering of voorziening die uw volledige inkomensterugval opvangt. U moet dus zelf een voorziening treffen. Dit kan door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Als LHV-lid krijgt u korting op onderstaande verzekeringen.

Wilt u snel weten wat de verschillen zijn tussen deze twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Raadpleeg dan de Vergelijkingstabel.

Verhoogde leeftijd AOW van invloed op inkomensverzekeringen

In 2018 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en in 2021 67 jaar. Het kan nog zijn dat op de polis van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een eindleeftijd van 65 jaar of lager staat. Bekijk samen met uw financieel adviseur of uw verzekering nog voldoende aansluit op uw situatie.

Mogelijk minder pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u meer dan 3 jaar voor uw pensioendatum (dus vóór uw 64e) arbeidsongeschikt wordt, stopt de premieovername door de SPH op het moment dat uw AOV stopt met uitkeren. Het is dan niet mogelijk om een volledig pensioen op te bouwen. Heeft u een AOV-verzekering die afloopt voordat u 67 jaar bent? Dan kunt u verminderde pensioenopbouw voorkomen door een AOV-verzekering af te sluiten die doorloopt tot de pensioendatum. Lees meer

Verschillen tussen verzekeringen

Verzekeringen verschillen in de voorwaarden die zij bieden. Het is belangrijk dat u goed onderzoekt welke voorwaarden het beste aansluiten op uw individuele situatie. De LHV kan u daarin niet adviseren. Neemt u voor advies contact op met uw assurantietussenpersoon of de verzekeraar.

Verzekeringen voor uw medewerkers

Wist u dat u na 2 ziektejaren van uw medewerker nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk bent voor uw arbeidsongeschikte (ex)medewerkers? Dit heeft te maken met de WIAi en de WGAi. Lees welke verzekeringen u hiervoor verplicht moet afsluiten.