Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 
Het kan ons allemaal overkomen. U kunt blijvend arbeidsongeschikt raken of een aantal maanden niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte. En wat dan? Er is geen sociale verzekering of voorziening die uw volledige inkomensterugval opvangt. U moet dus zelf een voorziening treffen.

De LHV heeft drie mantelcontracten afgesloten op het gebied van individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Ze bieden u als LHV-lid verschillende voordelen. Meer weten informatie vindt u onder Verzekeringen.