Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering

 
Als huisarts heeft u vaak tientallen patiëntencontacten per dag. Daarbij kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt of kunt u een (vermeende) fout maken. Voor dit soort situaties is het belangrijk dat u goed verzekerd bent voor beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Het is daarbij belangrijk om klachten en claims van elkaar te onderscheiden. Bij een klacht is de patiënt niet tevreden en zoekt hij/zij genoegdoening, bijvoorbeeld in de vorm van excuses. Naast de klachtenprocedure van de praktijk, heeft de patiënt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het tuchtcollege. De juridische bijstand bij (tucht)klachten is gedekt onder een beroepsrechtsbijstandsverzekering.

Daarnaast is het mogelijk dat u als huisarts onbedoeld schade berokkent aan een patiënt. Als de patiënt besluit om die schade op u te verhalen spreken we van een claim. U legt deze claim neer bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de financiële gevolgen van schade, veroorzaakt in de uitoefening van uw beroep.

Wat moet u als zelfstandig werkend huisarts regelen?

Als zelfstandig werkend huisarts, praktijkhouder of zzp’er, is het belangrijk dat u zelf een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering afsluit. Vergeet daarbij niet om uw eventuele medewerkers mee te verzekeren. Een werknemer valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Er geldt een verregaande (wettelijke) werkgeversaansprakelijkheid, waardoor een werkgever snel aansprakelijk zal zijn voor de fouten van de werknemer. Het is dan ook belangrijk dit  mee te verzekeren op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat moet u als huisarts in dienstverband regelen?

Als werknemer die uitsluitend werkzaamheden in dienstverband uitvoert heeft u geen eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wel is het handig om bij uw werkgever na te gaan of u ook bent meeverzekerd op de beroepsrechtsbijstandverzekering van de werkgever.

Meer informatie vindt u bij de VvAA en bij Aon.