Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden - wegwijzer

 
Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden - wegwijzer
Welke gegevens mag u uitwisselen met professionals buiten de zorg? Bijvoorbeeld tijdens een bespreking over een gezin met andere professionals die bij het gezin of de patiënt betrokken zijn. De grenzen en mogelijkheden van gegevensverstrekking op een rij.

Download de wegwijzer

 

De mogelijkheden om medische gegevens in samenwerkingsverbanden uit te wisselen, worden voor zorgprofessionals bepaald door regels uit het gezondheidsrecht. Deze regels zijn niet altijd bekend bij de verschillende andere deelnemers in samenwerkingsverbanden.

Onbekendheid regels

De onbekendheid schept verwarring, zeker als er tijdens een bespreking over een gezin of een betrokkene tegenstrijdige opvattingen worden geuit over het mogen delen van informatie met andere professionals die bij een gezin of patiënt betrokken zijn. Deze verwarring wordt nog eens vergroot door de nieuwe regels na de stelselwijzigingen in het sociale domein. In deze Wegwijzer zetten wij de grenzen en mogelijkheden van gegevensverstrekking voor zorgprofessionals met een beroepsgeheim op een rij.