Contract voor gedetacheerden

 
Werkt uw POH-GGZ of ander personeelslid via een detacheringsorganisatie bij u? Dan moet u zelf aanvullende afspraken met de gedetacheerde zorgverlener maken, om te voldoen aan de klachtenwet Wkkgz. De LHV heeft voor u een voorbeeldovereenkomst opgesteld.

Download overeenkomst

De klachtenwet Wkkgz bepaalt dat u als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst moet hebben met alle zorgverleners die voor u werken en niet bij u in dienst zijn. Dit om te waarborgen dat ook die zorgverleners zich houden aan de Wkkgz en alle regels die u heeft gesteld omtrent goede zorg.

Overeenkomst

Concreet betekent het dat u met de gedetacheerden zelf een overeenkomst moet hebben. De LHV heeft een kleine overeenkomst gemaakt die u kunt afsluiten met uw gedetacheerd personeel. Zo kunt u vrij eenvoudig voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Voor waarnemers zijn deze aanvullende afspraken al opgenomen in de LHV-waarneemovereenkomsten.

Meer informatie

In het dossier Wkkgz leest u wat u nog meer moet regelen als u gedetacheerden in uw praktijk heeft.