Dissociatie-overeenkomsten

 
Deze modelovereenkomsten kunnen dienen als basis voor het regelen van het uittreden van een maat uit een maatschap en overdracht van zijn maatschapsaandeel aan de resterende maat of maten.

Het ene model heeft betrekking op een duomaatschap waarbij een maat vertrekt en zijn/haar aandeel overdraagt aan de achterblijvende maat.

Download modelovereenkomst duomaatschap

 Het andere model ziet op de situatie dat een maat uittreedt uit een groepsmaatschap (tenminste 3 maten) en zijn aandeel overdraagt aan de achterblijvende maten.

Download modelovereenkomst groepsmaatschap

Tip: Wordt het maatschapsdeel overdragen aan een nieuwe maat? Gebruik dan de overeenkomst voor overname van het maatschapsdeel.