Door LHV beoordeelde verwerkersovereenkomsten

 
Door LHV beoordeelde verwerkersovereenkomsten
Ontvangt u van een leverancier een verwerkersovereenkomst om te ondertekenen in het kader van de nieuwe privacywet? Hoe weet u dan of dat een goede overeenkomst is? Om u te helpen heeft de LHV alvast een aantal veelgebruikte overeenkomsten beoordeeld.

Goedgekeurd

Onderstaande verwerkersovereenkomsten zijn door de LHV goedgekeurd. Deze bevatten geen ongewenste of ongebruikelijke bepalingen en die overeenkomsten kunt u dus wat ons betreft ondertekenen. Het gaat hierbij om de verwerkersovereenkomsten van:

Leverancier Opmerking
Advitronics  Versie 1.0
BOZ-overeenkomst BOZ staat voor de vereniging Brancheorganisaties Zorg
CGM Het gaat hierbij om versie VV 4.0 09.05.2018
DMDR
Ksyos (TeleGGZ)
OmniHis
Pharmeon Versie 1820
Praktijkinfo Versie 2
Primeur IPCI
Promedico
Star SHL
VANAD Enovation Zorgmail, versie 1.1 dd 19062018
VIPCalculus
VvAA Versie 2. In overleg met LHV heeft VvAA haar verwerkersovereenkomst aangepast. De LHV heeft deze nieuwe versie (versie 2) wel goedgekeurd. Ontving u eerder versie 1 van de VvAA en wilt u versie 2 ontvangen? Vraagt u de VvAA dan om u de nieuwe versie toe te sturen, via avg@vvaa.nl of 030-2474888.
ZON-ICT
Zorgdomein

Voor verbetering vatbaar

Op een aantal andere overeenkomsten hebben we wel bezwaren of verbeterpunten. Die kaarten we aan bij de betreffende ”verwerkers”, waarbij we uitleggen wat de reden van onze kritiek is en welke verbeteringen we voorstellen. Soms leidt dat tot aanpassingen van de overeenkomst, soms niet.

Op dit moment voldoet de verwerkersovereenkomst van Pharmapartners niet aan onze criteria. Wij zijn het in hoofdlijnen eens met de inhoud van hun overeenkomst, maar wij zijn van mening dat Pharmapartners haar eigen aansprakelijkheid voor schade te zeer beperkt heeft. We hebben Pharmapartners hierover geïnformeerd en gevraagd of zij bereid zijn de aansprakelijkheid te verruimen. Tot nu toe blijkt dat niet het geval. 

Als u die beperkte aansprakelijkheid bezwaarlijk vindt, zou u de verwerkersovereenkomst van Pharmapartners ‘onder protest’ kunnen ondertekenen, waarbij u aangeeft dat u het niet eens bent met de wijze waarop Pharmapartners haar aansprakelijkheid voor de omvang en de soort schade heeft ingeperkt.

Uw eigen overeenkomst

Als wij een verwerkersovereenkomst niet hebben goedgekeurd of wanneer u zelf van mening bent dat een aan u voorgelegde overeenkomst niet voldoet, kunt u er voor kiezen om daarover contact op te nemen met de betreffende leverancier en/of om zelf een verwerkersovereenkomst op te sturen (bijvoorbeeld de modelovereenkomst van de LHV) en hen te vragen deze te tekenen.

Werkwijze

Aan de hand van de Checklist Verwerkersovereenkomsten gaan de juristen van de LHV verwerkersovereenkomsten na van leveranciers (“verwerkers”) waar veel huisartsenpraktijken mee te maken hebben. We controleren hierbij onder andere of deze overeenkomsten volledig zijn en of er gepaste afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Wanneer we bezwaren of verbeterpunten hebben op verwerkersovereenkomsten kaarten we die aan bij de betreffende ”verwerkers”. Daarbij leggen we uit wat de reden van onze kritiek is en welke verbeteringen we voorstellen. Soms leidt dat tot aanpassingen van de overeenkomst, soms niet.