Handleiding Algemene Verordering Gegevensbescherming in de huisartsenpraktijk

 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). In deze handleiding leggen wij uit wat dit voor u, als huisarts/praktijkhouder, en uw medewerkers betekent en wat u kunt doen om aan deze wetgeving te voldoen.

Download Handleiding

In deze handleiding geven we antwoord op de volgende vragen:

  • Waar moet u aan voldoen?
  • Wat gaat er veranderen onder de AVG?(Daarin gaan we o.a. in op de Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’), het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (‘DPIA’) en verwerkersovereenkomsten)
  • Welke onduidelijkheden zijn er nog?
  • Wat moet u regelen?