Voor en door huisartsen
 

Handleiding Delen van praktijkkosten tussen huisartsenpraktijken

 
 
Handleiding Delen van praktijkkosten tussen huisartsenpraktijken
Veel praktijkhouders willen graag samenwerken met andere huisartsenpraktijken, en daarbij allerlei praktijkkosten delen, maar wel hun eigen zelfstandige praktijk houden (denk bijvoorbeeld aan een HOED – huisartsen-onder-één-dak). Het is dan belangrijk om een goede samenwerkingsconstructie op te zetten. In deze handleiding leest u hoe u dat regelt.

Opmerking 29 augustus 2019: per 1 januari 2019 gaat de Kleine Ondernemersregeling (KOR) voor de BTW op de schop. Hierover hebben wij een nieuwsbericht gepubliceerd. 

Met de wijziging van de KOR, wijzigen ook de spelregels rondom het delen van praktijkkosten ook enigszins. Medio oktober a.s. publiceren wij (op deze plek) een nieuwe versie van de handleiding delen van praktijkkosten. Wanneer u nu overweegt om de in de handleiding beschreven constructie in te gaan zetten, adviseren wij u om daarmee te wachten totdat onze nieuwe handleiding wordt gepubliceerd. Ook voor de bestaande constructie moet de werkwijze en administratieve afhandeling enigszins worden aangepast.

De belangrijkste wijziging is dat wanneer de kosten die u deelt in de kostenmaatschap meer dan € 20.000 per jaar zijn, de kostenmaatschap niet langer in aanmerking kan komen voor de toepassing van de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Dit gaat betekenen dat u, een BTW – administratie moeten voeren, BTW-aangifte moet doen en BTW moet gaan afdragen (deze afdracht is echter meestal nihil).

Een mogelijkheid is om een kostenmaatschap op te zetten, waarbinnen gezamenlijke kosten worden gedeeld. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u dat kunt regelen. Daarin verwijzen we ook naar onze modelovereenkomst kostenmaatschap.

Download handleiding

In welke situaties moet u welke overeenkomst gebruiken?

  • De modelovereenkomst kostenmaatschap is vooral geschikt voor samenwerkingen waarin allerlei soorten kosten (met uitzondering van personeelskosten) worden gedeeld.
  • Is uw kostendeling maar heel beperkt van omvang? Dan raden wij u aan om zelf de afspraken te beschrijven in een overeenkomst. De afdeling Juridische Zaken van de LHV kan deze overeenkomst vervolgens voor u beoordelen.
  • Deelt u naast praktijkkosten ook personeelskosten met andere praktijken (en wilt u voorkomen dat u btw moet betalen over deze personeelskosten)? Gebruikt u de standaardovereenkomst voor kostenmaatschap dan in combinatie met de modelovereenkomst voor POT (voor verrekening van personeelskosten). Als u beide overeenkomsten gebruikt, hoeft u geen btw af te dragen over de personeelskosten. In de handleiding wordt dit nader toegelicht.
  • Deelt u alleen personeelskosten met andere praktijken? Dan raden wij u aan om andere modelovereenkomsten te gebruiken. Meer informatie daarover vindt u in de toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze handleiding en de overeenkomsten nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van de LHV: Telefoon: 085 - 04 80 076. E-mail: jz@lhv.nl.

Exclusief voor LHV-leden

Deze handleiding en de modelovereenkomsten zijn ontwikkeld door de LHV en Noord Negentig accountants & belastingadviseurs en zijn beschikbaar voor leden van de LHV. Daarom moet u inloggen om de handleiding te kunnen downloaden.