Handreiking Meer Tijd voor de Patiënt

 
Handreiking Meer Tijd voor de Patiënt
Als huisarts heeft u het drukker gekregen: complexere problematiek tijdens uw spreekuur, meer administratieve lasten en veelvuldig overleg met verschillende partijen.

Om goede en verantwoorde zorg aan uw patiënten te kunnen blijven bieden heeft u meer tijd nodig. Ook ervaren veel huisartsen, met name sinds de coronacrisis, de langere consulttijden als prettig. Deze handreiking (voor LHV-leden) geeft u handvatten, advies en praktijkvoorbeelden om structureel meer tijd voor uw patiënten te organiseren. In uw praktijk maar ook in de regio.

  • Handig stappenplan en checklist helpen u bij het opzetten van een pilot
  • Hoe geeft u de samenwerking vorm om uw project succesvol uit te rollen?
  • Inspirerende voorbeelden om aan de slag te gaan en meer tijd voor uw patiënten te realiseren.

Download de handreiking

De LHV zoekt naar oplossingen die voor meer tijd voor de patiënt zorgen en die ervoor zorgen dat u goede zorg kunt blijven leveren. Er zijn al verschillende voorbeelden en best practices verzameld op www.meertijdvoordepatient.nl.