Handreiking Wagro

 
Sinds enkele jaren verenigen niet-gevestigde huisartsen zich binnen hun kring steeds vaker in een waarneemgroep (wagro). Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat waarnemers en hidha's op lokaal en regionaal niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. Bovendien is het essentieel dat deze groep leden zich mede dankzij de wagro’s thuis voelt binnen de LHV én gehoord wordt. Niet in de laatste plaats omdat zij ruim twintig procent van het LHV-ledenaantal uitmaken. Een percentage dat de komende tijd alleen maar groter zal worden.

De LHV heeft een Handreiking Wagro ontwikkeld om

  1. Wagro's bestuurlijk beter op de kaart te zetten,
  2. leden te enthousiasmeren om een Wagro op te richten of te continueren en
  3. leden – door middel van best practices - te helpen bij het besturen, positioneren en succesvol maken van een Wagro.

Dit document bevat praktische aanbevelingen over organisatie en bestuur, doelen en taken, ondersteuning en financiën voor Wagro's en partijen die daarbij betrokken zijn. Deze Handreiking is ontwikkeld door LHV-Wadi, in samenwerking met De Startende Huisarts en verschillende huisartsenkringen en stoelt op de ruime ervaring die er reeds is. Hoewel een Handreiking uniformiteit impliceert moet helder zijn dat er voldoende ruimte wordt gelaten voor lokale voorkeuren.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Handreiking Wagro102.84 KB