Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie

 
Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie
Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de zorg die u als huisarts levert? Het schema 'Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie' geeft inzicht in de verschillende situaties waarmee u te maken heeft.

Stel vooraf de volgende vragen:

1. Heeft mijn patiënt een Wlz-indicatie?

  • Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) stelt de indicatie vast voor de Wlz.
  • Vraag bij de patiënt na of deze een Wlz-indicatie heeft.
  • Het CIZ verstrekt nieuwe indicatiebesluiten en herindicatiebesluiten van de patiënt aan u als huisarts. Hierdoor weet u op welke zorg uw patiënten recht hebben en welke tarieven u mag declareren.

Meer over de indicatiestelling langdurige zorg

 

2. Heeft de zorginstelling waar mijn patiënt woont wel of geen toelating voor Wlz-behandeling?

Er zijn twee soorten zorginstellingen:

  1. Zorginstellingen zonder toelating voor Wlz-behandeling. Dit zijn aanleunwoningen, kleinschalige woonvormen en de (voormalige) verzorgingshuizen die geen medische behandeling leveren.
  2. Zorginstellingen met toelating voor Wlz-behandeling, overwegend de verpleeghuizen en enkele (voormalig) verzorgingshuizen met een verpleeghuisafdeling.

Vraag aan de zorginstelling of:

  1. de zorginstelling een toelating heeft voor behandeling in de Wlz.
  2. deze zorg ook wordt geleverd.

Let op: Zorginstellingen met een toelating voor Wlz-behandeling hebben de verantwoordelijkheid om deze behandeling te leveren. Soms wordt de behandeling echter niet gecontracteerd door het zorgkantoor. In dat geval kan de huisarts de zorginstelling hierop aanspreken. De huisarts kan alleen de algemene medische zorg leveren, indien de specialist ouderengeneeskunde de specialistische medische zorg (Wlz-zorg) levert en aanvullende randvoorwaarden geregeld zijn.

Meer informatie over verblijf en behandeling

 

3. Kan mijn patiënt met Wlz-indicatie thuis blijven wonen?

  • Uw patiënt met Wlz-indicatie kan de zorg thuis ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt), of met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • Wonen is dan gescheiden van zorg, patiënt betaalt zelf huur.
  • Dit kan zowel thuis als in aanleunwoningen of vormen van kleinschalig wonen.

Meer over leveringsvormen in de Wlz

Schema 'Huisartsenzorg voor ouderen, per woonsituatie'

Patiënt woont:

  Thuis

Zonder Wlz      of      met wlz

  In (woon)zorgvoorziening zonder Wlz-behandeling

met wlz

In zorginstelling met Wlz-behandeling
Let op: dit is geen huisartsenzorg

met wlz