Kindcheck-alert in het HIS

 
De kindcheck houdt in dat u bij bepaalde patiënten checkt of kinderen van hen afhankelijk zijn en of deze kinderen veilig zijn. De digitale kindcheck-alert in uw HIS werkt hierbij als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de alert aan de situatie van eventuele kinderen te denken.

In het alert bevindt zich tevens aanvullende informatie zoals het telefoonnummer van Veilig Thuis en het Stappenplan Kindermishandeling van de KNMG. Zo heeft u altijd de benodigde informatie bij de hand en snel inzicht in welke stappen u kunt of moet zetten bij een vermoeden op kindermishandeling.

Meer over Kindcheck